731

ร้อย=7,สิบ=3,หน่วย=1
คุณใช้สูตร : ร้อย+หน่วย+3
ผลทำนายรอบถัดไป
1 และ 2
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
เวลา 19:45 731 31 00 0 1
เวลา 19:30 017 17 44 4 5
เวลา 19:15 685 85 38 1 2
เวลา 19:00 444 44 38 2 3
เวลา 18:45 821 21 32 8 9
เวลา 18:30 916 16 26 7 8
เวลา 18:15 599 99 38 3 4
เวลา 18:00 565 65 02 3 4
เวลา 17:45 872 72 86 3 4
เวลา 17:30 595 95 37 5 6
เวลา 17:15 824 24 29 5 6
เวลา 17:00 359 59 73 3 4
เวลา 16:45 317 17 16 3 4
เวลา 16:30 862 62 73 6 7
เวลา 16:15 003 03 73 6 7
เวลา 16:00 568 68 40 6 7
เวลา 15:45 835 35 07 5 6
เวลา 15:30 636 36 17 8 9
เวลา 15:15 708 08 56 7 8
เวลา 15:00 252 52 65 5 6
เวลา 14:45 092 92 54 2 3
เวลา 14:30 900 00 97 7 8
เวลา 14:15 549 49 57 9 0
เวลา 14:00 185 85 86 9 0
เวลา 13:45 026 26 77 5 6
เวลา 13:30 220 20 80 1 2
เวลา 13:15 771 71 27 9 0
เวลา 13:00 412 12 59 2 3
เวลา 12:45 544 44 89 3 4
เวลา 12:30 535 35 73 5 6
เวลา 12:15 824 24 15 7 8
เวลา 12:00 054 54 16 4 5
เวลา 11:45 091 91 59 7 8
เวลา 11:30 222 22 73 2 3
เวลา 11:15 861 61 32 2 3
เวลา 11:00 712 12 81 3 4
เวลา 10:45 941 41 81 7 8
เวลา 10:30 707 07 02 4 5
เวลา 10:15 605 05 69 4 5
เวลา 10:00 318 18 18 8 9
เวลา 09:45 728 28 99 6 7
เวลา 09:30 409 09 00 1 2
เวลา 09:15 414 14 75 0 1
เวลา 09:00 512 12 65 6 7
เวลา 08:45 756 56 07 3 4
เวลา 08:30 208 08 81 7 8
เวลา 08:15 797 97 23 4 5
เวลา 08:00 912 12 67 5 6
เวลา 07:45 359 59 25 0 1
เวลา 07:30 592 92 20 0 1
เวลา 07:15 235 35 90 4 5
เวลา 07:00 239 39 69 9 0
เวลา 06:45 828 28 86 8 9
เวลา 06:30 332 32 57 0 1
เวลา 06:15 770 70 73 0 1
ระดับความแม่นยำ 23% 18%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 70% ถูก 39 จาก 56
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 41% ถูก 46 จาก 112
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 56 ถูก/จาก 112  
ร้อย-หน่วย- 43 53 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+5 42 53 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย-6 44 52 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+3 40 52 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย-5 41 50 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย+4 39 49 ดูสูตรนี้
สิบ+ร้อย-8 39 49 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+3 39 48 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+5 40 47 ดูสูตรนี้
สิบ+สิบ+1 40 47 ดูสูตรนี้