274

ร้อย=2,สิบ=7,หน่วย=4
คุณใช้สูตร : หน่วย+หน่วย+5
ผลทำนายรอบถัดไป
3 และ 4
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
เวลา 09:15 274 74 86 9 0
เวลา 09:00 627 27 92 7 8
เวลา 08:45 501 01 83 9 0
เวลา 08:30 252 52 97 5 6
เวลา 08:15 195 95 46 7 8
เวลา 08:00 941 41 04 5 6
เวลา 07:45 300 00 92 1 2
เวลา 07:30 838 38 21 5 6
เวลา 07:15 825 25 31 7 8
เวลา 07:00 006 06 99 3 4
เวลา 06:45 044 44 23 3 4
เวลา 06:30 329 29 21 7 8
เวลา 06:15 176 76 35 9 0
ระดับความแม่นยำ 11% 14%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 43% ถูก 6 จาก 14
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 25% ถูก 7 จาก 28
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 14 ถูก/จาก 28  
ร้อย+หน่วย-7 38 46 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย-3 39 45 ดูสูตรนี้
-ร้อย- 38 45 ดูสูตรนี้
+สิบ+9 37 45 ดูสูตรนี้
ร้อย-ร้อย- 37 44 ดูสูตรนี้
+สิบ+8 36 44 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ-2 36 44 ดูสูตรนี้
หน่วย+ร้อย-2 37 43 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย-1 37 43 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย-6 37 42 ดูสูตรนี้