903

ร้อย=9,สิบ=0,หน่วย=3
คุณใช้สูตร : ร้อย+หน่วย+1
ผลทำนายรอบถัดไป
3 และ 4
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
เวลา 08:00 903 03 67 9 0
เวลา 07:45 355 55 86 3 4
เวลา 07:30 953 53 78 2 3
เวลา 07:15 724 24 10 6 7
เวลา 07:00 996 96 02 4 5
เวลา 06:45 231 31 81 7 8
เวลา 06:30 462 62 02 7 8
เวลา 06:15 115 15 82 9 0
ระดับความแม่นยำ 11% 22%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 56% ถูก 5 จาก 9
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 33% ถูก 6 จาก 18
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 9 ถูก/จาก 18  
ร้อย-สิบ-4 39 54 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย-1 45 53 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย+8 46 52 ดูสูตรนี้
หน่วย+สิบ+2 45 52 ดูสูตรนี้
สิบ+สิบ+2 45 52 ดูสูตรนี้
หน่วย-สิบ+1 43 52 ดูสูตรนี้
-หน่วย+1 43 52 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย-7 43 52 ดูสูตรนี้
หน่วย+สิบ+3 43 52 ดูสูตรนี้
สิบ+สิบ+4 42 52 ดูสูตรนี้