685

ร้อย=6,สิบ=8,หน่วย=5
คุณใช้สูตร : หน่วย+ร้อย+2
ผลทำนายรอบถัดไป
3 และ 4
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
เวลา 19:15 685 85 38 0 1
เวลา 19:00 444 44 38 1 2
เวลา 18:45 821 21 32 7 8
เวลา 18:30 916 16 26 6 7
เวลา 18:15 599 99 38 2 3
เวลา 18:00 565 65 02 2 3
เวลา 17:45 872 72 86 2 3
เวลา 17:30 595 95 37 4 5
เวลา 17:15 824 24 29 4 5
เวลา 17:00 359 59 73 2 3
เวลา 16:45 317 17 16 2 3
เวลา 16:30 862 62 73 5 6
เวลา 16:15 003 03 73 5 6
เวลา 16:00 568 68 40 5 6
เวลา 15:45 835 35 07 4 5
เวลา 15:30 636 36 17 7 8
เวลา 15:15 708 08 56 6 7
เวลา 15:00 252 52 65 4 5
เวลา 14:45 092 92 54 1 2
เวลา 14:30 900 00 97 6 7
เวลา 14:15 549 49 57 8 9
เวลา 14:00 185 85 86 8 9
เวลา 13:45 026 26 77 4 5
เวลา 13:30 220 20 80 0 1
เวลา 13:15 771 71 27 8 9
เวลา 13:00 412 12 59 1 2
เวลา 12:45 544 44 89 2 3
เวลา 12:30 535 35 73 4 5
เวลา 12:15 824 24 15 6 7
เวลา 12:00 054 54 16 3 4
เวลา 11:45 091 91 59 6 7
เวลา 11:30 222 22 73 1 2
เวลา 11:15 861 61 32 1 2
เวลา 11:00 712 12 81 2 3
เวลา 10:45 941 41 81 6 7
เวลา 10:30 707 07 02 3 4
เวลา 10:15 605 05 69 3 4
เวลา 10:00 318 18 18 7 8
เวลา 09:45 728 28 99 5 6
เวลา 09:30 409 09 00 0 1
เวลา 09:15 414 14 75 9 0
เวลา 09:00 512 12 65 5 6
เวลา 08:45 756 56 07 2 3
เวลา 08:30 208 08 81 6 7
เวลา 08:15 797 97 23 3 4
เวลา 08:00 912 12 67 4 5
เวลา 07:45 359 59 25 9 0
เวลา 07:30 592 92 20 9 0
เวลา 07:15 235 35 90 3 4
เวลา 07:00 239 39 69 8 9
เวลา 06:45 828 28 86 7 8
เวลา 06:30 332 32 57 9 0
เวลา 06:15 770 70 73 9 0
ระดับความแม่นยำ 17% 22%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 67% ถูก 36 จาก 54
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 39% ถูก 42 จาก 108
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 54 ถูก/จาก 108  
ร้อย-หน่วย- 42 52 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+5 41 52 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+3 40 52 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย-6 43 51 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย-5 39 48 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย+4 37 47 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย-1 35 47 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย-4 39 46 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย+3 41 45 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย-9 40 45 ดูสูตรนี้