490

ร้อย=4,สิบ=9,หน่วย=0
คุณใช้สูตร : สิบ-หน่วย-7
ผลทำนายรอบถัดไป
2 และ 3
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
เวลา 10:00 490 90 04 7 6
เวลา 09:45 100 00 11 3 2
เวลา 09:30 451 51 66 4 3
เวลา 09:15 274 74 86 2 1
เวลา 09:00 627 27 92 8 7
เวลา 08:45 501 01 83 4 3
เวลา 08:30 252 52 97 3 2
เวลา 08:15 195 95 46 4 3
เวลา 08:00 941 41 04 7 6
เวลา 07:45 300 00 92 2 1
เวลา 07:30 838 38 21 0 9
เวลา 07:15 825 25 31 3 2
เวลา 07:00 006 06 99 7 6
เวลา 06:45 044 44 23 4 3
เวลา 06:30 329 29 21 6 5
เวลา 06:15 176 76 35 0 1
ระดับความแม่นยำ 18% 21%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 65% ถูก 11 จาก 17
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 38% ถูก 13 จาก 34
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 17 ถูก/จาก 34  
หน่วย+ร้อย-7 34 42 ดูสูตรนี้
สิบ+ร้อย-3 34 42 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย-4 35 41 ดูสูตรนี้
หน่วย+สิบ+8 34 41 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย-4 34 41 ดูสูตรนี้
หน่วย+ร้อย-8 36 40 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย-7 34 39 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย- 34 39 ดูสูตรนี้
+สิบ- 34 39 ดูสูตรนี้
หน่วย+ร้อย-9 32 39 ดูสูตรนี้