490

ร้อย=4,สิบ=9,หน่วย=0
คุณใช้สูตร : สิบ-หน่วย-5
ผลทำนายรอบถัดไป
4 และ 5
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
เวลา 10:00 490 90 04 5 4
เวลา 09:45 100 00 11 1 0
เวลา 09:30 451 51 66 2 1
เวลา 09:15 274 74 86 0 9
เวลา 09:00 627 27 92 6 5
เวลา 08:45 501 01 83 2 1
เวลา 08:30 252 52 97 1 0
เวลา 08:15 195 95 46 2 1
เวลา 08:00 941 41 04 5 4
เวลา 07:45 300 00 92 0 9
เวลา 07:30 838 38 21 8 7
เวลา 07:15 825 25 31 1 0
เวลา 07:00 006 06 99 5 4
เวลา 06:45 044 44 23 2 1
เวลา 06:30 329 29 21 4 3
เวลา 06:15 176 76 35 2 3
ระดับความแม่นยำ 18% 26%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 76% ถูก 13 จาก 17
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 44% ถูก 15 จาก 34
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 17 ถูก/จาก 34  
หน่วย+สิบ+8 34 41 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย- 34 39 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย-7 34 39 ดูสูตรนี้
หน่วย+ร้อย-9 32 39 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย-9 31 39 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย-5 35 36 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย-7 29 36 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย-6 28 36 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+5 31 34 ดูสูตรนี้
สิบ-ร้อย+2 30 34 ดูสูตรนี้