451

ร้อย=4,สิบ=5,หน่วย=1
คุณใช้สูตร : สิบ-หน่วย+5
ผลทำนายรอบถัดไป
9 และ 0
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
เวลา 09:30 451 51 66 8 9
เวลา 09:15 274 74 86 0 1
เวลา 09:00 627 27 92 4 5
เวลา 08:45 501 01 83 8 9
เวลา 08:30 252 52 97 9 0
เวลา 08:15 195 95 46 8 9
เวลา 08:00 941 41 04 5 6
เวลา 07:45 300 00 92 0 1
เวลา 07:30 838 38 21 2 3
เวลา 07:15 825 25 31 1 0
เวลา 07:00 006 06 99 5 6
เวลา 06:45 044 44 23 2 1
เวลา 06:30 329 29 21 6 7
เวลา 06:15 176 76 35 2 3
ระดับความแม่นยำ 20% 13%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 60% ถูก 9 จาก 15
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 33% ถูก 10 จาก 30
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 15 ถูก/จาก 30  
-ร้อย- 38 45 ดูสูตรนี้
+สิบ+9 37 45 ดูสูตรนี้
ร้อย-ร้อย- 37 44 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ-2 36 44 ดูสูตรนี้
+สิบ+8 36 44 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย-1 37 43 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย-6 37 42 ดูสูตรนี้
สิบ-หน่วย-5 35 42 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ-8 35 42 ดูสูตรนี้
สิบ+ร้อย-3 34 42 ดูสูตรนี้