828

ร้อย=8,สิบ=2,หน่วย=8
คุณใช้สูตร : สิบ-สิบ+
ผลทำนายรอบถัดไป
0 และ 1
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
เวลา 08:30 828 28 52 0 1
เวลา 08:15 231 31 29 0 1
เวลา 08:00 903 03 67 0 1
เวลา 07:45 355 55 86 0 1
เวลา 07:30 953 53 78 0 1
เวลา 07:15 724 24 10 0 1
เวลา 07:00 996 96 02 0 1
เวลา 06:45 231 31 81 0 1
เวลา 06:30 462 62 02 0 1
เวลา 06:15 115 15 82 0 1
ระดับความแม่นยำ 18% 18%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 64% ถูก 7 จาก 11
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 36% ถูก 8 จาก 22
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 11 ถูก/จาก 22  
ร้อย-สิบ-4 39 54 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย-1 45 53 ดูสูตรนี้
สิบ+สิบ+2 45 52 ดูสูตรนี้
หน่วย+สิบ+2 45 52 ดูสูตรนี้
-หน่วย+1 43 52 ดูสูตรนี้
หน่วย+สิบ+3 43 52 ดูสูตรนี้
หน่วย-สิบ+1 43 52 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย-7 43 52 ดูสูตรนี้
สิบ+สิบ+4 42 52 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย-6 41 52 ดูสูตรนี้