933

ร้อย=9,สิบ=3,หน่วย=3
คุณใช้สูตร : สิบ-ร้อย+
ผลทำนายรอบถัดไป
6 และ 5
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
เวลา 07:15 933 33 24 4 5
เวลา 07:00 487 87 57 3 2
เวลา 06:45 857 57 06 1 0
เวลา 06:30 329 29 11 2 3
เวลา 06:15 022 22 43 1 2
ระดับความแม่นยำ 17% 25%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 67% ถูก 4 จาก 6
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 42% ถูก 5 จาก 12
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 6 ถูก/จาก 12  
+สิบ+6 48 59 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+6 45 59 ดูสูตรนี้
ร้อย-ร้อย- 47 58 ดูสูตรนี้
ร้อย-ร้อย-1 47 58 ดูสูตรนี้
ร้อย-ร้อย+3 47 58 ดูสูตรนี้
หน่วย+สิบ-1 45 58 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ-4 44 58 ดูสูตรนี้
สิบ-หน่วย-5 48 57 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+5 47 57 ดูสูตรนี้
สิบ+ร้อย+5 47 57 ดูสูตรนี้