469

ร้อย=4,สิบ=6,หน่วย=9
คุณใช้สูตร : ร้อย+สิบ+2
ผลทำนายรอบถัดไป
2 และ 3
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
เวลา 12:00 469 69 93 6 7
เวลา 11:45 683 83 98 7 8
เวลา 11:30 690 90 59 5 6
เวลา 11:15 032 32 17 5 6
เวลา 11:00 305 05 39 1 2
เวลา 10:45 453 53 21 6 7
เวลา 10:30 040 40 98 0 1
เวลา 10:15 178 78 74 1 2
เวลา 10:00 817 17 48 1 2
เวลา 09:45 540 40 90 8 9
เวลา 09:30 975 75 20 4 5
เวลา 09:15 750 50 35 2 3
เวลา 09:00 467 67 48 5 6
เวลา 08:45 305 05 11 1 2
เวลา 08:30 816 16 69 2 3
เวลา 08:15 371 71 00 6 7
เวลา 08:00 310 10 51 9 0
เวลา 07:45 344 44 34 0 1
เวลา 07:30 629 29 67 6 7
เวลา 07:15 591 91 27 8 9
เวลา 07:00 063 63 66 2 3
เวลา 06:45 737 37 43 7 8
เวลา 06:30 963 63 98 8 9
เวลา 06:15 972 72 62 6 7
ระดับความแม่นยำ 20% 26%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 76% ถูก 19 จาก 25
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 46% ถูก 23 จาก 50
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 25 ถูก/จาก 50  
สิบ-สิบ-2 48 55 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ-2 45 55 ดูสูตรนี้
-+2 45 55 ดูสูตรนี้
-+1 45 54 ดูสูตรนี้
+ร้อย-7 42 54 ดูสูตรนี้
+ร้อย-6 40 54 ดูสูตรนี้
ร้อย-ร้อย-8 45 53 ดูสูตรนี้
หน่วย-หน่วย-2 44 53 ดูสูตรนี้
-+3 43 53 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย-5 42 53 ดูสูตรนี้