857

ร้อย=8,สิบ=5,หน่วย=7
คุณใช้สูตร : สิบ+หน่วย-
ผลทำนายรอบถัดไป
2 และ 3
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
เวลา 10:15 857 57 11 9 0
เวลา 10:00 490 90 04 0 1
เวลา 09:45 100 00 11 6 7
เวลา 09:30 451 51 66 1 2
เวลา 09:15 274 74 86 9 0
เวลา 09:00 627 27 92 1 2
เวลา 08:45 501 01 83 7 8
เวลา 08:30 252 52 97 4 5
เวลา 08:15 195 95 46 5 6
เวลา 08:00 941 41 04 0 1
เวลา 07:45 300 00 92 1 2
เวลา 07:30 838 38 21 7 8
เวลา 07:15 825 25 31 6 7
เวลา 07:00 006 06 99 8 9
เวลา 06:45 044 44 23 1 2
เวลา 06:30 329 29 21 3 4
เวลา 06:15 176 76 35 1 2
ระดับความแม่นยำ 17% 25%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 72% ถูก 13 จาก 18
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 42% ถูก 15 จาก 36
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 18 ถูก/จาก 36  
-สิบ-3 22 28 ดูสูตรนี้
+สิบ+2 22 28 ดูสูตรนี้
สิบ+ร้อย+7 22 28 ดูสูตรนี้
-สิบ-8 22 26 ดูสูตรนี้
สิบ+สิบ-2 20 25 ดูสูตรนี้
+สิบ-3 22 24 ดูสูตรนี้
สิบ-สิบ-5 21 24 ดูสูตรนี้
สิบ+ร้อย+2 21 24 ดูสูตรนี้
-สิบ-5 21 24 ดูสูตรนี้
-สิบ-7 20 24 ดูสูตรนี้