685

ร้อย=6,สิบ=8,หน่วย=5
คุณใช้สูตร : สิบ+หน่วย+9
ผลทำนายรอบถัดไป
2 และ 3
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
เวลา 19:15 685 85 38 7 8
เวลา 19:00 444 44 38 2 3
เวลา 18:45 821 21 32 6 7
เวลา 18:30 916 16 26 7 8
เวลา 18:15 599 99 38 0 1
เวลา 18:00 565 65 02 8 9
เวลา 17:45 872 72 86 3 4
เวลา 17:30 595 95 37 5 6
เวลา 17:15 824 24 29 3 4
เวลา 17:00 359 59 73 7 8
เวลา 16:45 317 17 16 7 8
เวลา 16:30 862 62 73 2 3
เวลา 16:15 003 03 73 3 4
เวลา 16:00 568 68 40 7 8
เวลา 15:45 835 35 07 8 9
เวลา 15:30 636 36 17 7 8
เวลา 15:15 708 08 56 6 7
เวลา 15:00 252 52 65 0 1
เวลา 14:45 092 92 54 9 0
เวลา 14:30 900 00 97 2 3
เวลา 14:15 549 49 57 2 3
เวลา 14:00 185 85 86 7 8
เวลา 13:45 026 26 77 1 2
เวลา 13:30 220 20 80 7 8
เวลา 13:15 771 71 27 2 3
เวลา 13:00 412 12 59 7 8
เวลา 12:45 544 44 89 7 8
เวลา 12:30 535 35 73 5 6
เวลา 12:15 824 24 15 8 9
เวลา 12:00 054 54 16 9 0
เวลา 11:45 091 91 59 3 4
เวลา 11:30 222 22 73 6 7
เวลา 11:15 861 61 32 2 3
เวลา 11:00 712 12 81 4 5
เวลา 10:45 941 41 81 6 7
เวลา 10:30 707 07 02 4 5
เวลา 10:15 605 05 69 8 9
เวลา 10:00 318 18 18 9 0
เวลา 09:45 728 28 99 8 9
เวลา 09:30 409 09 00 4 5
เวลา 09:15 414 14 75 2 3
เวลา 09:00 512 12 65 0 1
เวลา 08:45 756 56 07 7 8
เวลา 08:30 208 08 81 5 6
เวลา 08:15 797 97 23 2 3
เวลา 08:00 912 12 67 3 4
เวลา 07:45 359 59 25 0 1
เวลา 07:30 592 92 20 7 8
เวลา 07:15 235 35 90 1 2
เวลา 07:00 239 39 69 9 0
เวลา 06:45 828 28 86 4 5
เวลา 06:30 332 32 57 6 7
เวลา 06:15 770 70 73 5 6
ระดับความแม่นยำ 17% 19%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 59% ถูก 32 จาก 54
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 35% ถูก 38 จาก 108
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 54 ถูก/จาก 108  
ร้อย-หน่วย- 42 52 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+5 41 52 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+3 40 52 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย-6 43 51 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย-5 39 48 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย+4 37 47 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย-1 35 47 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย-4 39 46 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย+3 41 45 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย-9 40 45 ดูสูตรนี้