671

ร้อย=6,สิบ=7,หน่วย=1
คุณใช้สูตร : สิบ+หน่วย+
ผลทำนายรอบถัดไป
8 และ 9
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
เวลา 11:30 671 71 73 2 3
เวลา 11:15 493 93 85 0 1
เวลา 11:00 691 91 56 8 9
เวลา 10:45 353 53 49 7 8
เวลา 10:30 043 43 67 2 3
เวลา 10:15 857 57 11 9 0
เวลา 10:00 490 90 04 0 1
เวลา 09:45 100 00 11 6 7
เวลา 09:30 451 51 66 1 2
เวลา 09:15 274 74 86 9 0
เวลา 09:00 627 27 92 1 2
เวลา 08:45 501 01 83 7 8
เวลา 08:30 252 52 97 4 5
เวลา 08:15 195 95 46 5 6
เวลา 08:00 941 41 04 0 1
เวลา 07:45 300 00 92 1 2
เวลา 07:30 838 38 21 7 8
เวลา 07:15 825 25 31 6 7
เวลา 07:00 006 06 99 8 9
เวลา 06:45 044 44 23 1 2
เวลา 06:30 329 29 21 3 4
เวลา 06:15 176 76 35 1 2
ระดับความแม่นยำ 13% 26%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 70% ถูก 16 จาก 23
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 39% ถูก 18 จาก 46
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 23 ถูก/จาก 46  
หน่วย+ร้อย-5 20 25 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย-5 20 25 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย-4 16 25 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+1 17 23 ดูสูตรนี้
สิบ-หน่วย-5 17 22 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+2 17 21 ดูสูตรนี้
หน่วย+ร้อย+5 16 21 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+6 15 21 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย+8 16 20 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+8 16 20 ดูสูตรนี้