178

ร้อย=1,สิบ=7,หน่วย=8
คุณใช้สูตร : สิบ+สิบ+9
ผลทำนายรอบถัดไป
3 และ 4
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
เวลา 10:15 178 78 74 1 2
เวลา 10:00 817 17 48 7 8
เวลา 09:45 540 40 90 3 4
เวลา 09:30 975 75 20 9 0
เวลา 09:15 750 50 35 1 2
เวลา 09:00 467 67 48 9 0
เวลา 08:45 305 05 11 1 2
เวลา 08:30 816 16 69 3 4
เวลา 08:15 371 71 00 1 2
เวลา 08:00 310 10 51 7 8
เวลา 07:45 344 44 34 3 4
เวลา 07:30 629 29 67 7 8
เวลา 07:15 591 91 27 1 2
เวลา 07:00 063 63 66 5 6
เวลา 06:45 737 37 43 1 2
เวลา 06:30 963 63 98 3 4
เวลา 06:15 972 72 62 7 8
ระดับความแม่นยำ 28% 17%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 67% ถูก 12 จาก 18
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 44% ถูก 16 จาก 36
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 18 ถูก/จาก 36  
+หน่วย-8 45 61 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย+4 46 58 ดูสูตรนี้
สิบ-สิบ-2 48 55 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ-2 45 55 ดูสูตรนี้
-+2 45 55 ดูสูตรนี้
-+1 45 54 ดูสูตรนี้
+หน่วย-6 43 54 ดูสูตรนี้
+ร้อย-7 42 54 ดูสูตรนี้
+ร้อย-6 40 54 ดูสูตรนี้
ร้อย-ร้อย-8 45 53 ดูสูตรนี้