174

ร้อย=1,สิบ=7,หน่วย=4
คุณใช้สูตร : สิบ+สิบ+5
ผลทำนายรอบถัดไป
9 และ 0
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
เวลา 20:15 174 74 82 9 0
เวลา 20:00 824 24 26 1 2
เวลา 19:45 731 31 00 7 8
เวลา 19:30 017 17 44 1 2
เวลา 19:15 685 85 38 3 4
เวลา 19:00 444 44 38 9 0
เวลา 18:45 821 21 32 7 8
เวลา 18:30 916 16 26 3 4
เวลา 18:15 599 99 38 7 8
เวลา 18:00 565 65 02 9 0
เวลา 17:45 872 72 86 3 4
เวลา 17:30 595 95 37 9 0
เวลา 17:15 824 24 29 5 6
เวลา 17:00 359 59 73 7 8
เวลา 16:45 317 17 16 7 8
เวลา 16:30 862 62 73 5 6
เวลา 16:15 003 03 73 7 8
เวลา 16:00 568 68 40 1 2
เวลา 15:45 835 35 07 1 2
เวลา 15:30 636 36 17 5 6
เวลา 15:15 708 08 56 5 6
เวลา 15:00 252 52 65 3 4
เวลา 14:45 092 92 54 5 6
เวลา 14:30 900 00 97 3 4
เวลา 14:15 549 49 57 1 2
เวลา 14:00 185 85 86 9 0
เวลา 13:45 026 26 77 9 0
เวลา 13:30 220 20 80 9 0
เวลา 13:15 771 71 27 7 8
เวลา 13:00 412 12 59 3 4
เวลา 12:45 544 44 89 1 2
เวลา 12:30 535 35 73 9 0
เวลา 12:15 824 24 15 5 6
เวลา 12:00 054 54 16 3 4
เวลา 11:45 091 91 59 9 0
เวลา 11:30 222 22 73 7 8
เวลา 11:15 861 61 32 7 8
เวลา 11:00 712 12 81 3 4
เวลา 10:45 941 41 81 5 6
เวลา 10:30 707 07 02 5 6
เวลา 10:15 605 05 69 7 8
เวลา 10:00 318 18 18 9 0
เวลา 09:45 728 28 99 5 6
เวลา 09:30 409 09 00 7 8
เวลา 09:15 414 14 75 7 8
เวลา 09:00 512 12 65 5 6
เวลา 08:45 756 56 07 5 6
เวลา 08:30 208 08 81 3 4
เวลา 08:15 797 97 23 7 8
เวลา 08:00 912 12 67 5 6
เวลา 07:45 359 59 25 3 4
เวลา 07:30 592 92 20 1 2
เวลา 07:15 235 35 90 1 2
เวลา 07:00 239 39 69 9 0
เวลา 06:45 828 28 86 1 2
เวลา 06:30 332 32 57 9 0
เวลา 06:15 770 70 73 9 0
ระดับความแม่นยำ 16% 17%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 60% ถูก 35 จาก 58
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 34% ถูก 39 จาก 116
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 58 ถูก/จาก 116  
ร้อย+หน่วย+5 45 57 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย- 46 56 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+3 43 55 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย-6 44 52 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย-5 42 51 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย+4 40 50 ดูสูตรนี้
หน่วย+สิบ+4 40 50 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย+ 40 49 ดูสูตรนี้
สิบ+ร้อย-8 39 49 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+3 39 48 ดูสูตรนี้