210

ร้อย=2,สิบ=1,หน่วย=0
คุณใช้สูตร : สิบ+ร้อย+
ผลทำนายรอบถัดไป
3 และ 4
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
เวลา 08:30 210 10 01 7 8
เวลา 08:15 345 45 76 8 9
เวลา 08:00 620 20 93 5 6
เวลา 07:45 411 11 64 3 4
เวลา 07:30 580 80 04 6 7
เวลา 07:15 245 45 50 2 3
เวลา 07:00 394 94 51 5 6
เวลา 06:45 696 96 05 4 5
เวลา 06:30 775 75 39 6 7
เวลา 06:15 247 47 97 9 0
ระดับความแม่นยำ 14% 18%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 64% ถูก 7 จาก 11
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 32% ถูก 7 จาก 22
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 11 ถูก/จาก 22  
+ร้อย+3 44 56 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+1 41 54 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย+8 45 53 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+1 38 50 ดูสูตรนี้
+สิบ+9 35 50 ดูสูตรนี้
+หน่วย+3 41 49 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+4 39 49 ดูสูตรนี้
สิบ-สิบ+ 40 48 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+ 39 48 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย+3 42 47 ดูสูตรนี้