912

ร้อย=9,สิบ=1,หน่วย=2
คุณใช้สูตร : ร้อย-หน่วย-
ผลทำนายรอบถัดไป
7 และ 8
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
เวลา 20:15 912 12 25 0 1
เวลา 20:00 262 62 66 2 3
เวลา 19:45 331 31 96 2 3
เวลา 19:30 977 77 47 6 5
เวลา 19:15 066 66 79 1 0
เวลา 19:00 475 75 91 2 1
เวลา 18:45 678 78 71 3 2
เวลา 18:30 033 33 31 0 1
เวลา 18:15 868 68 71 6 7
เวลา 18:00 852 52 22 3 2
เวลา 17:45 154 54 70 2 1
เวลา 17:30 557 57 78 2 1
เวลา 17:15 264 64 06 8 9
เวลา 17:00 931 31 60 2 3
เวลา 16:45 735 35 42 7 6
เวลา 16:30 007 07 38 3 2
เวลา 16:15 407 07 06 1 2
เวลา 16:00 534 34 92 1 0
เวลา 15:45 293 93 50 1 2
เวลา 15:30 605 05 79 1 2
เวลา 15:15 534 34 48 3 2
เวลา 15:00 669 69 01 4 5
เวลา 14:45 410 10 71 0 1
เวลา 14:30 272 72 14 3 2
เวลา 14:15 083 83 21 3 2
เวลา 14:00 144 44 98 6 5
เวลา 13:45 137 37 12 8 7
เวลา 13:30 149 49 74 2 3
เวลา 13:15 462 62 02 3 2
เวลา 13:00 366 66 30 3 2
เวลา 12:45 295 95 95 1 2
เวลา 12:30 170 70 03 0 1
เวลา 12:15 919 19 93 1 0
เวลา 12:00 637 37 81 5 6
เวลา 11:45 530 30 21 1 2
เวลา 11:30 504 04 70 1 2
เวลา 11:15 342 42 03 1 0
เวลา 11:00 192 92 74 1 2
เวลา 10:45 372 72 73 0 1
เวลา 10:30 292 92 12 8 7
เวลา 10:15 139 39 67 8 9
เวลา 10:00 880 80 15 8 9
เวลา 09:45 880 80 23 1 2
เวลา 09:30 281 81 09 2 1
เวลา 09:15 719 19 12 2 3
เวลา 09:00 462 62 10 7 8
เวลา 08:45 952 52 91 2 1
เวลา 08:30 668 68 68 1 0
เวลา 08:15 021 21 20 1 0
เวลา 08:00 758 58 69 8 9
เวลา 07:45 850 50 71 3 2
เวลา 07:30 497 97 42 4 5
เวลา 07:15 783 83 82 0 1
เวลา 07:00 373 73 99 3 4
เวลา 06:45 734 34 05 5 6
เวลา 06:30 691 91 27 3 2
เวลา 06:15 093 93 22 0 1
ระดับความแม่นยำ 20% 24%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 69% ถูก 40 จาก 58
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 44% ถูก 51 จาก 116
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 58 ถูก/จาก 116  
ร้อย-หน่วย+6 48 66 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย+7 53 62 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย+1 50 62 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย+5 47 61 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+ 50 60 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+7 46 60 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+8 46 59 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+4 46 57 ดูสูตรนี้
สิบ+ร้อย+ 43 57 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย+4 47 56 ดูสูตรนี้