592

ร้อย=5,สิบ=9,หน่วย=2
คุณใช้สูตร :
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
เวลา 13:00 592 92 11 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
เวลา 12:45 133 33 23 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
เวลา 12:30 502 02 05 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
เวลา 12:15 198 98 22 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
เวลา 12:00 451 51 16 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
เวลา 11:45 828 28 91 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
เวลา 11:30 578 78 04 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
เวลา 11:15 595 95 03 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
เวลา 11:00 111 11 39 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
เวลา 10:45 988 88 71 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
เวลา 10:30 184 84 65 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
เวลา 10:15 417 17 58 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
เวลา 10:00 131 31 03 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
เวลา 09:45 045 45 86 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
เวลา 09:30 631 31 01 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
เวลา 09:15 180 80 18 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
เวลา 09:00 324 24 46 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
เวลา 08:45 194 94 96 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
เวลา 08:30 550 50 66 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
เวลา 08:15 306 06 20 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
เวลา 08:00 870 70 72 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
เวลา 07:45 858 58 96 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
เวลา 07:30 895 95 99 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
เวลา 07:15 057 57 92 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
เวลา 07:00 494 94 39 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
เวลา 06:45 211 11 29 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
เวลา 06:30 282 82 07 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
เวลา 06:15 398 98 35 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ระดับความแม่นยำ 0% 0%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 29
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 58
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 29 ถูก/จาก 58  
หน่วย+สิบ+4 47 59 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย+1 44 55 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย+3 46 53 ดูสูตรนี้
+-2 45 52 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย+2 43 52 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย+4 42 51 ดูสูตรนี้
สิบ-สิบ- 40 51 ดูสูตรนี้
สิบ+ร้อย-4 44 50 ดูสูตรนี้
+-6 43 50 ดูสูตรนี้
สิบ+ร้อย+7 40 50 ดูสูตรนี้