683

ร้อย=6,สิบ=8,หน่วย=3
คุณใช้สูตร :
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
เวลา 11:45 683 83 98 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
เวลา 11:30 690 90 59 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
เวลา 11:15 032 32 17 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
เวลา 11:00 305 05 39 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
เวลา 10:45 453 53 21 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
เวลา 10:30 040 40 98 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
เวลา 10:15 178 78 74 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
เวลา 10:00 817 17 48 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
เวลา 09:45 540 40 90 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
เวลา 09:30 975 75 20 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
เวลา 09:15 750 50 35 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
เวลา 09:00 467 67 48 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
เวลา 08:45 305 05 11 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
เวลา 08:30 816 16 69 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
เวลา 08:15 371 71 00 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
เวลา 08:00 310 10 51 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
เวลา 07:45 344 44 34 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
เวลา 07:30 629 29 67 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
เวลา 07:15 591 91 27 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
เวลา 07:00 063 63 66 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
เวลา 06:45 737 37 43 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
เวลา 06:30 963 63 98 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
เวลา 06:15 972 72 62 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ระดับความแม่นยำ 0% 0%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 24
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 48
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 24 ถูก/จาก 48  
สิบ-สิบ-2 48 55 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ-2 45 55 ดูสูตรนี้
-+2 45 55 ดูสูตรนี้
-+1 45 54 ดูสูตรนี้
+ร้อย-7 42 54 ดูสูตรนี้
+ร้อย-6 40 54 ดูสูตรนี้
ร้อย-ร้อย-8 45 53 ดูสูตรนี้
หน่วย-หน่วย-2 44 53 ดูสูตรนี้
-+3 43 53 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย-5 42 53 ดูสูตรนี้