114

ร้อย=1,สิบ=1,หน่วย=4
คุณใช้สูตร :
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
เวลา 09:15 114 14 01 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
เวลา 09:00 246 46 43 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
เวลา 08:45 882 82 96 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
เวลา 08:30 828 28 52 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
เวลา 08:15 231 31 29 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
เวลา 08:00 903 03 67 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
เวลา 07:45 355 55 86 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
เวลา 07:30 953 53 78 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
เวลา 07:15 724 24 10 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
เวลา 07:00 996 96 02 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
เวลา 06:45 231 31 81 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
เวลา 06:30 462 62 02 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
เวลา 06:15 115 15 82 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ระดับความแม่นยำ 0% 0%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 14
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 28
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 14 ถูก/จาก 28  
ร้อย-หน่วย-6 41 52 ดูสูตรนี้
สิบ-สิบ-3 39 52 ดูสูตรนี้
สิบ+สิบ+9 42 51 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย-8 42 51 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย-4 43 50 ดูสูตรนี้
หน่วย-สิบ+2 40 50 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย-9 39 50 ดูสูตรนี้
สิบ-ร้อย+6 38 50 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย-2 42 49 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ-3 41 49 ดูสูตรนี้