483

ร้อย=4,สิบ=8,หน่วย=3
คุณใช้สูตร : ร้อย-สิบ+7
ผลทำนายรอบถัดไป
3 และ 4
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
รอบที่ 18 เวลา 10:15 483 83 34 6 7
รอบที่ 17 เวลา 10:00 562 62 34 0 1
รอบที่ 16 เวลา 09:45 414 14 50 1 2
รอบที่ 15 เวลา 09:30 177 77 86 1 2
รอบที่ 14 เวลา 09:15 170 70 08 1 2
รอบที่ 13 เวลา 09:00 283 83 39 8 9
รอบที่ 12 เวลา 08:45 324 24 59 0 1
รอบที่ 11 เวลา 08:30 526 26 82 9 0
รอบที่ 10 เวลา 08:15 312 12 61 9 0
รอบที่ 9 เวลา 08:00 208 08 71 7 8
รอบที่ 8 เวลา 07:45 777 77 29 7 8
รอบที่ 7 เวลา 07:30 552 52 94 1 2
รอบที่ 6 เวลา 07:15 061 61 07 7 8
รอบที่ 5 เวลา 07:00 339 39 17 8 9
รอบที่ 4 เวลา 06:45 211 11 17 8 9
รอบที่ 3 เวลา 06:30 988 88 83 8 9
รอบที่ 2 เวลา 06:15 325 25 66 6 7
รอบที่ 1 เวลา 06:00 905 05 76 1 2
ระดับความแม่นยำ 25% 14%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 61% ถูก 11 จาก 18
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 39% ถูก 14 จาก 36
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 18 ถูก/จาก 36  
หน่วย-สิบ+ 15 25 ดูสูตรนี้
หน่วย-สิบ- 15 25 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+7 15 21 ดูสูตรนี้
สิบ+ร้อย+7 15 21 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+ 13 20 ดูสูตรนี้
สิบ+ร้อย+3 14 19 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+3 14 19 ดูสูตรนี้
สิบ-หน่วย+6 14 19 ดูสูตรนี้
หน่วย-สิบ-7 14 19 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย-6 13 18 ดูสูตรนี้