170

ร้อย=1,สิบ=7,หน่วย=0
คุณใช้สูตร : ร้อย-สิบ+6
ผลทำนายรอบถัดไป
0 และ 1
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
รอบที่ 14 เวลา 09:15 170 70 08 0 1
รอบที่ 13 เวลา 09:00 283 83 39 7 8
รอบที่ 12 เวลา 08:45 324 24 59 9 0
รอบที่ 11 เวลา 08:30 526 26 82 8 9
รอบที่ 10 เวลา 08:15 312 12 61 8 9
รอบที่ 9 เวลา 08:00 208 08 71 6 7
รอบที่ 8 เวลา 07:45 777 77 29 6 7
รอบที่ 7 เวลา 07:30 552 52 94 0 1
รอบที่ 6 เวลา 07:15 061 61 07 6 7
รอบที่ 5 เวลา 07:00 339 39 17 7 8
รอบที่ 4 เวลา 06:45 211 11 17 7 8
รอบที่ 3 เวลา 06:30 988 88 83 7 8
รอบที่ 2 เวลา 06:15 325 25 66 5 6
รอบที่ 1 เวลา 06:00 905 05 76 0 1
ระดับความแม่นยำ 29% 25%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 86% ถูก 12 จาก 14
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 54% ถูก 15 จาก 28
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 14 ถูก/จาก 28  
หน่วย-สิบ-7 13 17 ดูสูตรนี้
สิบ-หน่วย+6 13 17 ดูสูตรนี้
หน่วย-สิบ- 11 17 ดูสูตรนี้
หน่วย-สิบ+ 11 17 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+3 11 16 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+7 11 16 ดูสูตรนี้
สิบ+ร้อย+3 11 16 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+ 10 16 ดูสูตรนี้
+หน่วย+3 10 16 ดูสูตรนี้
หน่วย-ร้อย- 13 15 ดูสูตรนี้