527

ร้อย=5,สิบ=2,หน่วย=7
คุณใช้สูตร : +สิบ+
ผลทำนายรอบถัดไป
2 และ 3
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
รอบที่ 32 เวลา 13:45 527 27 64 9 0
รอบที่ 31 เวลา 13:30 590 90 67 1 2
รอบที่ 30 เวลา 13:15 118 18 34 7 8
รอบที่ 29 เวลา 13:00 872 72 00 4 5
รอบที่ 28 เวลา 12:45 049 49 70 2 3
รอบที่ 27 เวลา 12:30 928 28 28 9 0
รอบที่ 26 เวลา 12:15 897 97 83 5 6
รอบที่ 25 เวลา 12:00 054 54 94 7 8
รอบที่ 24 เวลา 11:45 471 71 70 0 1
รอบที่ 23 เวลา 11:30 606 06 38 9 0
รอบที่ 22 เวลา 11:15 390 90 61 8 9
รอบที่ 21 เวลา 11:00 084 84 53 8 9
รอบที่ 20 เวลา 10:45 285 85 20 3 4
รอบที่ 19 เวลา 10:30 939 39 45 3 4
รอบที่ 18 เวลา 10:15 437 37 38 8 9
รอบที่ 17 เวลา 10:00 885 85 43 0 1
รอบที่ 16 เวลา 09:45 205 05 45 4 5
รอบที่ 15 เวลา 09:30 642 42 64 7 8
รอบที่ 14 เวลา 09:15 670 70 91 7 8
รอบที่ 13 เวลา 09:00 378 78 67 0 1
รอบที่ 12 เวลา 08:45 804 04 66 4 5
รอบที่ 11 เวลา 08:30 349 49 20 4 5
รอบที่ 10 เวลา 08:15 448 48 16 4 5
รอบที่ 9 เวลา 08:00 349 49 01 3 4
รอบที่ 8 เวลา 07:45 235 35 30 3 4
รอบที่ 7 เวลา 07:30 237 37 77 1 2
รอบที่ 6 เวลา 07:15 013 13 00 0 1
รอบที่ 5 เวลา 07:00 801 01 55 2 3
รอบที่ 4 เวลา 06:45 820 20 32 5 6
รอบที่ 3 เวลา 06:30 956 56 85 0 1
รอบที่ 2 เวลา 06:15 603 03 47 3 4
รอบที่ 1 เวลา 06:00 837 37 27 4 5
ระดับความแม่นยำ 22% 16%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 56% ถูก 18 จาก 32
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 38% ถูก 24 จาก 64
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 32 ถูก/จาก 64  
ร้อย-หน่วย+6 29 35 ดูสูตรนี้
+หน่วย+8 25 33 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย+ 24 33 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+1 26 32 ดูสูตรนี้
สิบ-สิบ+3 24 32 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย+ 24 31 ดูสูตรนี้
+ร้อย+ 24 30 ดูสูตรนี้
+ร้อย+9 23 30 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย+5 24 29 ดูสูตรนี้
หน่วย+ร้อย+7 24 29 ดูสูตรนี้