169

ร้อย=1,สิบ=6,หน่วย=9
คุณใช้สูตร : +สิบ+
ผลทำนายรอบถัดไป
6 และ 7
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
รอบที่ 14 เวลา 09:15 169 69 27 8 9
รอบที่ 13 เวลา 09:00 985 85 09 5 6
รอบที่ 12 เวลา 08:45 957 57 78 0 1
รอบที่ 11 เวลา 08:30 900 00 80 8 9
รอบที่ 10 เวลา 08:15 186 86 31 5 6
รอบที่ 9 เวลา 08:00 455 55 68 6 7
รอบที่ 8 เวลา 07:45 661 61 18 5 6
รอบที่ 7 เวลา 07:30 557 57 77 5 6
รอบที่ 6 เวลา 07:15 558 58 68 4 5
รอบที่ 5 เวลา 07:00 140 40 09 1 2
รอบที่ 4 เวลา 06:45 018 18 32 3 4
รอบที่ 3 เวลา 06:30 730 30 49 9 0
รอบที่ 2 เวลา 06:15 394 94 46 9 0
รอบที่ 1 เวลา 06:00 391 91 37 2 3
ระดับความแม่นยำ 29% 25%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 93% ถูก 13 จาก 14
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 54% ถูก 15 จาก 28
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 14 ถูก/จาก 28  
สิบ-หน่วย+7 12 16 ดูสูตรนี้
-ร้อย+9 12 15 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย-7 12 15 ดูสูตรนี้
หน่วย+ร้อย-7 12 15 ดูสูตรนี้
+ร้อย+9 11 15 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+2 10 15 ดูสูตรนี้
+สิบ+ 12 14 ดูสูตรนี้
+ร้อย+ 10 14 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+7 10 14 ดูสูตรนี้
สิบ+สิบ+6 12 13 ดูสูตรนี้