397

ร้อย=3,สิบ=9,หน่วย=7
คุณใช้สูตร : ร้อย+หน่วย+
ผลทำนายรอบถัดไป
0 และ 1
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
รอบที่ 61 เวลา 21:00 397 97 73 3 4
รอบที่ 60 เวลา 20:45 617 17 33 8 9
รอบที่ 59 เวลา 20:30 682 82 28 8 9
รอบที่ 58 เวลา 20:15 147 47 16 5 6
รอบที่ 57 เวลา 20:00 372 72 46 9 0
รอบที่ 56 เวลา 19:45 039 39 70 3 4
รอบที่ 55 เวลา 19:30 885 85 50 4 5
รอบที่ 54 เวลา 19:15 321 21 00 8 9
รอบที่ 53 เวลา 19:00 127 27 39 1 2
รอบที่ 52 เวลา 18:45 615 15 32 7 8
รอบที่ 51 เวลา 18:30 562 62 16 2 3
รอบที่ 50 เวลา 18:15 903 03 36 9 0
รอบที่ 49 เวลา 18:00 861 61 01 1 2
รอบที่ 48 เวลา 17:45 912 12 21 6 7
รอบที่ 47 เวลา 17:30 858 58 24 3 4
รอบที่ 46 เวลา 17:15 053 53 18 6 7
รอบที่ 45 เวลา 17:00 551 51 93 1 2
รอบที่ 44 เวลา 16:45 249 49 15 8 9
รอบที่ 43 เวลา 16:30 246 46 64 8 9
รอบที่ 42 เวลา 16:15 642 42 97 9 0
รอบที่ 41 เวลา 16:00 811 11 20 6 7
รอบที่ 40 เวลา 15:45 115 15 50 5 6
รอบที่ 39 เวลา 15:30 748 48 49 7 8
รอบที่ 38 เวลา 15:15 186 86 01 6 7
รอบที่ 37 เวลา 15:00 105 05 62 9 0
รอบที่ 36 เวลา 14:45 910 10 48 0 1
รอบที่ 35 เวลา 14:30 624 24 57 1 2
รอบที่ 34 เวลา 14:15 794 94 13 0 1
รอบที่ 33 เวลา 14:00 208 08 15 1 2
รอบที่ 32 เวลา 13:45 467 67 51 5 6
รอบที่ 31 เวลา 13:30 906 06 68 7 8
รอบที่ 30 เวลา 13:15 780 80 47 3 4
รอบที่ 29 เวลา 13:00 726 26 71 4 5
รอบที่ 28 เวลา 12:45 995 95 20 5 6
รอบที่ 27 เวลา 12:30 956 56 45 3 4
รอบที่ 26 เวลา 12:15 776 76 72 6 7
รอบที่ 25 เวลา 12:00 927 27 19 7 8
รอบที่ 24 เวลา 11:45 275 75 67 7 8
รอบที่ 23 เวลา 11:30 285 85 88 3 4
รอบที่ 22 เวลา 11:15 320 20 61 8 9
รอบที่ 21 เวลา 11:00 810 10 94 7 8
รอบที่ 20 เวลา 10:45 809 09 29 5 6
รอบที่ 19 เวลา 10:30 451 51 05 3 4
รอบที่ 18 เวลา 10:15 825 25 39 2 3
รอบที่ 17 เวลา 10:00 418 18 60 7 8
รอบที่ 16 เวลา 09:45 403 03 36 2 3
รอบที่ 15 เวลา 09:30 131 31 61 0 1
รอบที่ 14 เวลา 09:15 961 61 68 1 2
รอบที่ 13 เวลา 09:00 566 66 17 7 8
รอบที่ 12 เวลา 08:45 928 28 95 5 6
รอบที่ 11 เวลา 08:30 263 63 44 3 4
รอบที่ 10 เวลา 08:15 746 46 97 4 5
รอบที่ 9 เวลา 08:00 440 40 18 2 3
รอบที่ 8 เวลา 07:45 795 95 18 5 6
รอบที่ 7 เวลา 07:30 768 68 32 7 8
รอบที่ 6 เวลา 07:15 423 23 43 5 6
รอบที่ 5 เวลา 07:00 342 42 82 8 9
รอบที่ 4 เวลา 06:45 008 08 49 4 5
รอบที่ 3 เวลา 06:30 272 72 99 5 6
รอบที่ 2 เวลา 06:15 857 57 79 1 2
รอบที่ 1 เวลา 06:00 506 06 12 0 1
ระดับความแม่นยำ 25% 21%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 74% ถูก 45 จาก 61
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 46% ถูก 56 จาก 122
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 61 ถูก/จาก 122  
ร้อย-หน่วย-8 46 67 ดูสูตรนี้
หน่วย-ร้อย+7 46 67 ดูสูตรนี้
ร้อย-ร้อย+1 49 62 ดูสูตรนี้
หน่วย-หน่วย+1 49 62 ดูสูตรนี้
ร้อย-ร้อย-2 49 62 ดูสูตรนี้
สิบ-สิบ+1 49 62 ดูสูตรนี้
+ร้อย+2 46 62 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ-5 47 61 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+ 46 61 ดูสูตรนี้
สิบ+ร้อย-5 46 60 ดูสูตรนี้