785

ร้อย=7,สิบ=8,หน่วย=5
คุณใช้สูตร : สิบ+สิบ+
ผลทำนายรอบถัดไป
6 และ 7
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
รอบที่ 6 เวลา 07:15 785 85 95 0 1
รอบที่ 5 เวลา 07:00 704 04 41 0 1
รอบที่ 4 เวลา 06:45 703 03 57 0 1
รอบที่ 3 เวลา 06:30 801 01 21 4 5
รอบที่ 2 เวลา 06:15 078 78 38 0 1
รอบที่ 1 เวลา 06:00 259 59 85 2 3
ระดับความแม่นยำ 33% 8%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 67% ถูก 4 จาก 6
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 42% ถูก 5 จาก 12
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 6 ถูก/จาก 12  
หน่วย+สิบ-9 10 12 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ-7 10 11 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย-8 9 11 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย-9 9 11 ดูสูตรนี้
สิบ-สิบ-1 8 11 ดูสูตรนี้
สิบ-+4 8 11 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+4 7 11 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย-9 9 10 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย-6 9 10 ดูสูตรนี้
สิบ-ร้อย-8 9 10 ดูสูตรนี้