801

ร้อย=8,สิบ=0,หน่วย=1
คุณใช้สูตร : +ร้อย+3
ผลทำนายรอบถัดไป
1 และ 2
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
รอบที่ 3 เวลา 06:30 801 01 21 3 4
รอบที่ 2 เวลา 06:15 078 78 38 5 6
รอบที่ 1 เวลา 06:00 259 59 85 6 7
ระดับความแม่นยำ 0% 0%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 3
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 6
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 3 ถูก/จาก 6  
หน่วย-+9 22 28 ดูสูตรนี้
หน่วย+ร้อย+6 20 27 ดูสูตรนี้
หน่วย+ร้อย+3 21 26 ดูสูตรนี้
หน่วย-หน่วย+2 20 26 ดูสูตรนี้
หน่วย-สิบ+1 19 26 ดูสูตรนี้
หน่วย-สิบ+7 18 26 ดูสูตรนี้
หน่วย+ร้อย+2 21 25 ดูสูตรนี้
หน่วย-สิบ+4 21 25 ดูสูตรนี้
หน่วย-หน่วย+3 19 25 ดูสูตรนี้
หน่วย-สิบ+3 19 25 ดูสูตรนี้