177

ร้อย=1,สิบ=7,หน่วย=7
คุณใช้สูตร : -ร้อย+9
ผลทำนายรอบถัดไป
8 และ 9
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
รอบที่ 15 เวลา 09:30 177 77 86 8 9
รอบที่ 14 เวลา 09:15 170 70 08 7 8
รอบที่ 13 เวลา 09:00 283 83 39 6 7
รอบที่ 12 เวลา 08:45 324 24 59 4 5
รอบที่ 11 เวลา 08:30 526 26 82 6 7
รอบที่ 10 เวลา 08:15 312 12 61 7 8
รอบที่ 9 เวลา 08:00 208 08 71 2 3
รอบที่ 8 เวลา 07:45 777 77 29 4 5
รอบที่ 7 เวลา 07:30 552 52 94 9 0
รอบที่ 6 เวลา 07:15 061 61 07 6 7
รอบที่ 5 เวลา 07:00 339 39 17 7 8
รอบที่ 4 เวลา 06:45 211 11 17 0 1
รอบที่ 3 เวลา 06:30 988 88 83 6 7
รอบที่ 2 เวลา 06:15 325 25 66 0 1
รอบที่ 1 เวลา 06:00 905 05 76 6 7
ระดับความแม่นยำ 30% 17%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 67% ถูก 10 จาก 15
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 47% ถูก 14 จาก 30
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 15 ถูก/จาก 30  
หน่วย-สิบ+ 12 19 ดูสูตรนี้
หน่วย-สิบ- 12 19 ดูสูตรนี้
สิบ-หน่วย+6 13 17 ดูสูตรนี้
หน่วย-สิบ-7 13 17 ดูสูตรนี้
สิบ+ร้อย+3 12 17 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+3 12 17 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+7 12 17 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+ 11 17 ดูสูตรนี้
หน่วย-ร้อย- 14 16 ดูสูตรนี้
+ร้อย+4 14 16 ดูสูตรนี้