770

ร้อย=7,สิบ=7,หน่วย=0
คุณใช้สูตร : สิบ-ร้อย-9
ผลทำนายรอบถัดไป
9 และ 8
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
รอบที่ 14 เวลา 09:15 770 70 27 3 2
รอบที่ 13 เวลา 09:00 281 81 34 8 7
รอบที่ 12 เวลา 08:45 673 73 22 5 4
รอบที่ 11 เวลา 08:30 939 39 64 5 4
รอบที่ 10 เวลา 08:15 043 43 23 7 6
รอบที่ 9 เวลา 08:00 133 33 60 7 6
รอบที่ 8 เวลา 07:45 245 45 22 0 9
รอบที่ 7 เวลา 07:30 763 63 19 0 9
รอบที่ 6 เวลา 07:15 762 62 73 4 3
รอบที่ 5 เวลา 07:00 273 73 04 8 7
รอบที่ 4 เวลา 06:45 019 19 59 6 5
รอบที่ 3 เวลา 06:30 705 05 31 1 0
รอบที่ 2 เวลา 06:15 310 10 08 6 5
รอบที่ 1 เวลา 06:00 924 24 77 3 2
ระดับความแม่นยำ 7% 32%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 71% ถูก 10 จาก 14
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 39% ถูก 11 จาก 28
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 14 ถูก/จาก 28  
สิบ-สิบ+2 13 18 ดูสูตรนี้
ร้อย-ร้อย+2 13 18 ดูสูตรนี้
-สิบ+ 12 18 ดูสูตรนี้
+สิบ+9 12 18 ดูสูตรนี้
หน่วย-ร้อย+2 14 17 ดูสูตรนี้
หน่วย-ร้อย+1 13 17 ดูสูตรนี้
สิบ-สิบ+3 12 16 ดูสูตรนี้
ร้อย-ร้อย-4 12 16 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ-8 12 15 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+8 12 15 ดูสูตรนี้