078

ร้อย=0,สิบ=7,หน่วย=8
คุณใช้สูตร : +หน่วย+
ผลทำนายรอบถัดไป
8 และ 9
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
รอบที่ 2 เวลา 06:15 078 78 38 9 0
รอบที่ 1 เวลา 06:00 259 59 85 3 4
ระดับความแม่นยำ 0% 25%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 50% ถูก 1 จาก 2
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 25% ถูก 1 จาก 4
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 2 ถูก/จาก 4  
+สิบ+2 44 54 ดูสูตรนี้
ร้อย-ร้อย+4 43 54 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+6 42 54 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ-5 42 54 ดูสูตรนี้
+ร้อย+6 43 53 ดูสูตรนี้
+สิบ+6 43 53 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+1 43 53 ดูสูตรนี้
สิบ+สิบ+5 42 53 ดูสูตรนี้
-+3 42 53 ดูสูตรนี้
หน่วย-หน่วย-3 42 53 ดูสูตรนี้