414

ร้อย=4,สิบ=1,หน่วย=4
คุณใช้สูตร : สิบ+สิบ+6
ผลทำนายรอบถัดไป
8 และ 9
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
รอบที่ 16 เวลา 09:45 414 14 50 0 1
รอบที่ 15 เวลา 09:30 177 77 86 0 1
รอบที่ 14 เวลา 09:15 170 70 08 2 3
รอบที่ 13 เวลา 09:00 283 83 39 0 1
รอบที่ 12 เวลา 08:45 324 24 59 0 1
รอบที่ 11 เวลา 08:30 526 26 82 8 9
รอบที่ 10 เวลา 08:15 312 12 61 6 7
รอบที่ 9 เวลา 08:00 208 08 71 0 1
รอบที่ 8 เวลา 07:45 777 77 29 6 7
รอบที่ 7 เวลา 07:30 552 52 94 8 9
รอบที่ 6 เวลา 07:15 061 61 07 2 3
รอบที่ 5 เวลา 07:00 339 39 17 8 9
รอบที่ 4 เวลา 06:45 211 11 17 2 3
รอบที่ 3 เวลา 06:30 988 88 83 0 1
รอบที่ 2 เวลา 06:15 325 25 66 6 7
รอบที่ 1 เวลา 06:00 905 05 76 4 5
ระดับความแม่นยำ 19% 22%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 69% ถูก 11 จาก 16
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 41% ถูก 13 จาก 32
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 16 ถูก/จาก 32  
หน่วย-สิบ+ 13 21 ดูสูตรนี้
หน่วย-สิบ- 13 21 ดูสูตรนี้
สิบ+ร้อย+3 13 18 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+3 13 18 ดูสูตรนี้
สิบ+ร้อย+7 13 18 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+7 13 18 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+ 12 18 ดูสูตรนี้
+ร้อย+4 15 17 ดูสูตรนี้
สิบ-หน่วย+6 13 17 ดูสูตรนี้
หน่วย-สิบ-7 13 17 ดูสูตรนี้