597

ร้อย=5,สิบ=9,หน่วย=7
คุณใช้สูตร : ร้อย-ร้อย+1
ผลทำนายรอบถัดไป
1 และ 2
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
รอบที่ 20 เวลา 10:45 597 97 99 1 2
รอบที่ 19 เวลา 10:30 873 73 46 1 2
รอบที่ 18 เวลา 10:15 964 64 90 1 2
รอบที่ 17 เวลา 10:00 479 79 43 1 2
รอบที่ 16 เวลา 09:45 465 65 68 1 2
รอบที่ 15 เวลา 09:30 216 16 60 1 2
รอบที่ 14 เวลา 09:15 415 15 14 1 2
รอบที่ 13 เวลา 09:00 978 78 44 1 2
รอบที่ 12 เวลา 08:45 971 71 34 1 2
รอบที่ 11 เวลา 08:30 063 63 47 1 2
รอบที่ 10 เวลา 08:15 666 66 24 1 2
รอบที่ 9 เวลา 08:00 475 75 60 1 2
รอบที่ 8 เวลา 07:45 886 86 99 1 2
รอบที่ 7 เวลา 07:30 889 89 25 1 2
รอบที่ 6 เวลา 07:15 486 86 26 1 2
รอบที่ 5 เวลา 07:00 129 29 39 1 2
รอบที่ 4 เวลา 06:45 667 67 15 1 2
รอบที่ 3 เวลา 06:30 635 35 25 1 2
รอบที่ 2 เวลา 06:15 202 02 50 1 2
รอบที่ 1 เวลา 06:00 835 35 67 1 2
ระดับความแม่นยำ 13% 18%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 50% ถูก 10 จาก 20
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 30% ถูก 12 จาก 40
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 20 ถูก/จาก 40  
สิบ-+3 18 26 ดูสูตรนี้
-+7 16 21 ดูสูตรนี้
-+6 16 21 ดูสูตรนี้
ร้อย-ร้อย+5 16 21 ดูสูตรนี้
สิบ-สิบ+4 17 20 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+1 15 19 ดูสูตรนี้
สิบ-สิบ+5 14 19 ดูสูตรนี้
+หน่วย+ 13 19 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย+ 15 18 ดูสูตรนี้
ร้อย-ร้อย+4 15 18 ดูสูตรนี้