313

ร้อย=3,สิบ=1,หน่วย=3
คุณใช้สูตร : หน่วย+สิบ+4
ผลทำนายรอบถัดไป
8 และ 9
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
ระดับความแม่นยำ 0% 0%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 0% ถูก จาก 0
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 0
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 0 ถูก/จาก 0  
ร้อย+ร้อย-8 67 88 ดูสูตรนี้
+ร้อย+7 66 81 ดูสูตรนี้
หน่วย+สิบ-4 64 80 ดูสูตรนี้
สิบ-หน่วย-9 62 80 ดูสูตรนี้
หน่วย-ร้อย+1 63 78 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย+5 60 78 ดูสูตรนี้
หน่วย+ร้อย+4 60 77 ดูสูตรนี้
+ร้อย+2 57 76 ดูสูตรนี้
สิบ+สิบ+ 60 75 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ-1 60 75 ดูสูตรนี้