078

ร้อย=0,สิบ=7,หน่วย=8
คุณใช้สูตร : หน่วย+สิบ+3
ผลทำนายรอบถัดไป
8 และ 9
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
รอบที่ 2 เวลา 06:15 078 78 38 7 8
รอบที่ 1 เวลา 06:00 259 59 85 7 8
ระดับความแม่นยำ 25% 50%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 100% ถูก 2 จาก 2
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 75% ถูก 3 จาก 4
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 2 ถูก/จาก 4  
สิบ+หน่วย-9 27 36 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย+2 26 36 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย+8 28 35 ดูสูตรนี้
-ร้อย-2 28 34 ดูสูตรนี้
-ร้อย-1 28 34 ดูสูตรนี้
-ร้อย- 27 34 ดูสูตรนี้
-ร้อย-3 25 34 ดูสูตรนี้
สิบ+ร้อย-5 25 32 ดูสูตรนี้
หน่วย-หน่วย-6 24 30 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย-6 22 29 ดูสูตรนี้