692

ร้อย=6,สิบ=9,หน่วย=2
คุณใช้สูตร : หน่วย+สิบ+9
ผลทำนายรอบถัดไป
0 และ 1
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
รอบที่ 20 เวลา 10:45 692 92 19 7 8
รอบที่ 19 เวลา 10:30 426 26 77 0 1
รอบที่ 18 เวลา 10:15 483 83 34 7 8
รอบที่ 17 เวลา 10:00 562 62 34 4 5
รอบที่ 16 เวลา 09:45 414 14 50 3 4
รอบที่ 15 เวลา 09:30 177 77 86 6 7
รอบที่ 14 เวลา 09:15 170 70 08 0 1
รอบที่ 13 เวลา 09:00 283 83 39 5 6
รอบที่ 12 เวลา 08:45 324 24 59 7 8
รอบที่ 11 เวลา 08:30 526 26 82 2 3
รอบที่ 10 เวลา 08:15 312 12 61 7 8
รอบที่ 9 เวลา 08:00 208 08 71 3 4
รอบที่ 8 เวลา 07:45 777 77 29 6 7
รอบที่ 7 เวลา 07:30 552 52 94 6 7
รอบที่ 6 เวลา 07:15 061 61 07 1 2
รอบที่ 5 เวลา 07:00 339 39 17 1 2
รอบที่ 4 เวลา 06:45 211 11 17 5 6
รอบที่ 3 เวลา 06:30 988 88 83 6 7
รอบที่ 2 เวลา 06:15 325 25 66 4 5
รอบที่ 1 เวลา 06:00 905 05 76 5 6
ระดับความแม่นยำ 18% 20%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 55% ถูก 11 จาก 20
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 38% ถูก 15 จาก 40
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 20 ถูก/จาก 40  
หน่วย-สิบ- 16 26 ดูสูตรนี้
หน่วย-สิบ+ 16 26 ดูสูตรนี้
หน่วย-สิบ-7 16 21 ดูสูตรนี้
สิบ+ร้อย+3 16 21 ดูสูตรนี้
สิบ+ร้อย+7 15 21 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+7 15 21 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+ 14 21 ดูสูตรนี้
หน่วย-สิบ+1 17 20 ดูสูตรนี้
สิบ-หน่วย+6 15 20 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+3 15 20 ดูสูตรนี้