330

ร้อย=3,สิบ=3,หน่วย=0
คุณใช้สูตร : +ร้อย+9
ผลทำนายรอบถัดไป
2 และ 3
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
รอบที่ 55 เวลา 19:30 330 30 42 2 3
รอบที่ 54 เวลา 19:15 366 66 09 3 4
รอบที่ 53 เวลา 19:00 470 70 79 3 4
รอบที่ 52 เวลา 18:45 437 37 76 2 3
รอบที่ 51 เวลา 18:30 336 36 69 1 2
รอบที่ 50 เวลา 18:15 273 73 96 7 8
รอบที่ 49 เวลา 18:00 899 99 09 6 7
รอบที่ 48 เวลา 17:45 755 55 83 5 6
รอบที่ 47 เวลา 17:30 649 49 65 0 1
รอบที่ 46 เวลา 17:15 110 10 83 5 6
รอบที่ 45 เวลา 17:00 689 89 31 0 1
รอบที่ 44 เวลา 16:45 141 41 30 9 0
รอบที่ 43 เวลา 16:30 037 37 72 4 5
รอบที่ 42 เวลา 16:15 562 62 69 9 0
รอบที่ 41 เวลา 16:00 071 71 62 2 3
รอบที่ 40 เวลา 15:45 371 71 34 2 3
รอบที่ 39 เวลา 15:30 317 17 96 2 3
รอบที่ 38 เวลา 15:15 393 93 61 0 1
รอบที่ 37 เวลา 15:00 109 09 09 5 6
รอบที่ 36 เวลา 14:45 679 79 55 6 7
รอบที่ 35 เวลา 14:30 750 50 94 8 9
รอบที่ 34 เวลา 14:15 904 04 50 7 8
รอบที่ 33 เวลา 14:00 862 62 97 4 5
รอบที่ 32 เวลา 13:45 500 00 93 7 8
รอบที่ 31 เวลา 13:30 866 66 40 9 0
รอบที่ 30 เวลา 13:15 020 20 12 8 9
รอบที่ 29 เวลา 13:00 981 81 40 2 3
รอบที่ 28 เวลา 12:45 379 79 72 8 9
รอบที่ 27 เวลา 12:30 922 22 54 5 6
รอบที่ 26 เวลา 12:15 690 90 44 5 6
รอบที่ 25 เวลา 12:00 653 53 08 7 8
รอบที่ 24 เวลา 11:45 853 53 27 2 3
รอบที่ 23 เวลา 11:30 350 50 92 9 0
รอบที่ 22 เวลา 11:15 099 99 95 9 0
รอบที่ 21 เวลา 11:00 041 41 51 7 8
รอบที่ 20 เวลา 10:45 890 90 17 5 6
รอบที่ 19 เวลา 10:30 685 85 35 3 4
รอบที่ 18 เวลา 10:15 486 86 54 8 9
รอบที่ 17 เวลา 10:00 996 96 28 4 5
รอบที่ 16 เวลา 09:45 515 15 50 0 1
รอบที่ 15 เวลา 09:30 125 25 50 0 1
รอบที่ 14 เวลา 09:15 128 28 93 0 1
รอบที่ 13 เวลา 09:00 169 69 83 4 5
รอบที่ 12 เวลา 08:45 587 87 93 6 7
รอบที่ 11 เวลา 08:30 731 31 99 6 7
รอบที่ 10 เวลา 08:15 740 40 04 6 7
รอบที่ 9 เวลา 08:00 746 46 34 0 1
รอบที่ 8 เวลา 07:45 129 29 49 6 7
รอบที่ 7 เวลา 07:30 781 81 69 3 4
รอบที่ 6 เวลา 07:15 447 47 45 2 3
รอบที่ 5 เวลา 07:00 374 74 29 6 7
รอบที่ 4 เวลา 06:45 777 77 58 4 5
รอบที่ 3 เวลา 06:30 592 92 64 2 3
รอบที่ 2 เวลา 06:15 363 63 56 1 2
รอบที่ 1 เวลา 06:00 255 55 13 8 9
ระดับความแม่นยำ 15% 23%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 62% ถูก 34 จาก 55
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 37% ถูก 41 จาก 110
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 55 ถูก/จาก 110  
หน่วย+สิบ+3 46 58 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย+3 46 58 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย+4 43 56 ดูสูตรนี้
หน่วย+สิบ+4 43 56 ดูสูตรนี้
+ร้อย+2 44 55 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+8 41 55 ดูสูตรนี้
+ร้อย+1 42 54 ดูสูตรนี้
-ร้อย-2 41 53 ดูสูตรนี้
+หน่วย+ 38 52 ดูสูตรนี้
+ร้อย+3 37 52 ดูสูตรนี้