465

ร้อย=4,สิบ=6,หน่วย=5
คุณใช้สูตร : สิบ+หน่วย-4
ผลทำนายรอบถัดไป
7 และ 8
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
รอบที่ 16 เวลา 09:45 465 65 68 3 4
รอบที่ 15 เวลา 09:30 216 16 60 2 3
รอบที่ 14 เวลา 09:15 415 15 14 1 2
รอบที่ 13 เวลา 09:00 978 78 44 4 5
รอบที่ 12 เวลา 08:45 971 71 34 5 6
รอบที่ 11 เวลา 08:30 063 63 47 8 9
รอบที่ 10 เวลา 08:15 666 66 24 8 9
รอบที่ 9 เวลา 08:00 475 75 60 0 1
รอบที่ 8 เวลา 07:45 886 86 99 3 4
รอบที่ 7 เวลา 07:30 889 89 25 0 1
รอบที่ 6 เวลา 07:15 486 86 26 7 8
รอบที่ 5 เวลา 07:00 129 29 39 9 0
รอบที่ 4 เวลา 06:45 667 67 15 4 5
รอบที่ 3 เวลา 06:30 635 35 25 2 1
รอบที่ 2 เวลา 06:15 202 02 50 4 5
รอบที่ 1 เวลา 06:00 835 35 67 9 0
ระดับความแม่นยำ 19% 13%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 63% ถูก 10 จาก 16
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 31% ถูก 10 จาก 32
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 16 ถูก/จาก 32  
-+6 13 18 ดูสูตรนี้
ร้อย-ร้อย+5 13 18 ดูสูตรนี้
สิบ-สิบ+5 13 18 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย+ 14 17 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย-7 13 17 ดูสูตรนี้
+หน่วย+9 12 16 ดูสูตรนี้
ร้อย-ร้อย+6 12 16 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+8 12 16 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+1 10 16 ดูสูตรนี้
+ร้อย+7 12 15 ดูสูตรนี้