555

ร้อย=5,สิบ=5,หน่วย=5
คุณใช้สูตร : -หน่วย-3
ผลทำนายรอบถัดไป
8 และ 7
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
รอบที่ 8 เวลา 07:45 555 55 22 2 1
รอบที่ 7 เวลา 07:30 139 39 47 8 7
รอบที่ 6 เวลา 07:15 785 85 95 7 6
รอบที่ 5 เวลา 07:00 704 04 41 6 5
รอบที่ 4 เวลา 06:45 703 03 57 4 3
รอบที่ 3 เวลา 06:30 801 01 21 1 0
รอบที่ 2 เวลา 06:15 078 78 38 2 1
รอบที่ 1 เวลา 06:00 259 59 85 6 5
ระดับความแม่นยำ 19% 25%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 75% ถูก 6 จาก 8
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 44% ถูก 7 จาก 16
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 8 ถูก/จาก 16  
หน่วย+สิบ+4 7 9 ดูสูตรนี้
สิบ+-8 7 9 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+3 7 9 ดูสูตรนี้
ร้อย-+5 8 8 ดูสูตรนี้
+หน่วย+4 7 8 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+2 7 8 ดูสูตรนี้
หน่วย+ร้อย+8 7 8 ดูสูตรนี้
-สิบ-5 7 8 ดูสูตรนี้
สิบ-ร้อย-8 7 8 ดูสูตรนี้
หน่วย+ร้อย+ 7 8 ดูสูตรนี้