259

ร้อย=2,สิบ=5,หน่วย=9
คุณใช้สูตร : -ร้อย-2
ผลทำนายรอบถัดไป
4 และ 3
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
รอบที่ 1 เวลา 06:00 259 59 85 5 4
ระดับความแม่นยำ 50% 0%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 100% ถูก 1 จาก 1
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 50% ถูก 1 จาก 2
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 1 ถูก/จาก 2  
หน่วย+สิบ-4 64 80 ดูสูตรนี้
หน่วย-ร้อย+1 63 78 ดูสูตรนี้
หน่วย+ร้อย+4 60 77 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ-1 60 75 ดูสูตรนี้
สิบ+สิบ+ 60 75 ดูสูตรนี้
หน่วย+สิบ+2 60 74 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+4 57 73 ดูสูตรนี้
ร้อย-ร้อย+6 54 72 ดูสูตรนี้
+สิบ+7 59 71 ดูสูตรนี้
-สิบ-7 56 69 ดูสูตรนี้