777

ร้อย=7,สิบ=7,หน่วย=7
คุณใช้สูตร : +ร้อย+2
ผลทำนายรอบถัดไป
9 และ 0
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
รอบที่ 9 เวลา 08:00 777 77 73 7 8
รอบที่ 8 เวลา 07:45 555 55 22 3 4
รอบที่ 7 เวลา 07:30 139 39 47 9 0
รอบที่ 6 เวลา 07:15 785 85 95 9 0
รอบที่ 5 เวลา 07:00 704 04 41 9 0
รอบที่ 4 เวลา 06:45 703 03 57 0 1
รอบที่ 3 เวลา 06:30 801 01 21 2 3
รอบที่ 2 เวลา 06:15 078 78 38 4 5
รอบที่ 1 เวลา 06:00 259 59 85 5 6
ระดับความแม่นยำ 33% 6%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 78% ถูก 7 จาก 9
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 39% ถูก 7 จาก 18
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 9 ถูก/จาก 18  
สิบ+-8 8 10 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+3 8 10 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+2 8 9 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+6 7 9 ดูสูตรนี้
หน่วย+สิบ+4 7 9 ดูสูตรนี้
ร้อย-+5 8 8 ดูสูตรนี้
-สิบ-5 7 8 ดูสูตรนี้
หน่วย+ร้อย+ 7 8 ดูสูตรนี้
หน่วย+ร้อย+8 7 8 ดูสูตรนี้
+หน่วย+4 7 8 ดูสูตรนี้