801

ร้อย=8,สิบ=0,หน่วย=1
คุณใช้สูตร : +ร้อย+1
ผลทำนายรอบถัดไป
9 และ 0
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
รอบที่ 3 เวลา 06:30 801 01 21 1 2
รอบที่ 2 เวลา 06:15 078 78 38 3 4
รอบที่ 1 เวลา 06:00 259 59 85 4 5
ระดับความแม่นยำ 33% 33%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 100% ถูก 3 จาก 3
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 67% ถูก 4 จาก 6
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 3 ถูก/จาก 6  
หน่วย+หน่วย+8 28 35 ดูสูตรนี้
-ร้อย- 27 34 ดูสูตรนี้
-ร้อย-3 25 34 ดูสูตรนี้
สิบ+ร้อย-5 25 32 ดูสูตรนี้
หน่วย-หน่วย-6 24 30 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย-6 22 29 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย-1 24 28 ดูสูตรนี้
หน่วย-+9 22 28 ดูสูตรนี้
หน่วย+ร้อย+6 20 27 ดูสูตรนี้
หน่วย+ร้อย+3 21 26 ดูสูตรนี้