041

ร้อย=0,สิบ=4,หน่วย=1
คุณใช้สูตร : ร้อย-หน่วย+4
ผลทำนายรอบถัดไป
3 และ 4
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
รอบที่ 26 เวลา 12:15 041 41 79 2 3
รอบที่ 25 เวลา 12:00 810 10 56 8 9
รอบที่ 24 เวลา 11:45 511 11 28 9 0
รอบที่ 23 เวลา 11:30 752 52 77 3 4
รอบที่ 22 เวลา 11:15 405 05 21 5 6
รอบที่ 21 เวลา 11:00 736 36 39 2 3
รอบที่ 20 เวลา 10:45 597 97 99 9 0
รอบที่ 19 เวลา 10:30 873 73 46 9 0
รอบที่ 18 เวลา 10:15 964 64 90 1 0
รอบที่ 17 เวลา 10:00 479 79 43 3 4
รอบที่ 16 เวลา 09:45 465 65 68 0 1
รอบที่ 15 เวลา 09:30 216 16 60 3 4
รอบที่ 14 เวลา 09:15 415 15 14 5 6
รอบที่ 13 เวลา 09:00 978 78 44 2 3
รอบที่ 12 เวลา 08:45 971 71 34 1 2
รอบที่ 11 เวลา 08:30 063 63 47 4 5
รอบที่ 10 เวลา 08:15 666 66 24 3 4
รอบที่ 9 เวลา 08:00 475 75 60 6 7
รอบที่ 8 เวลา 07:45 886 86 99 3 4
รอบที่ 7 เวลา 07:30 889 89 25 2 3
รอบที่ 6 เวลา 07:15 486 86 26 4 3
รอบที่ 5 เวลา 07:00 129 29 39 3 4
รอบที่ 4 เวลา 06:45 667 67 15 5 6
รอบที่ 3 เวลา 06:30 635 35 25 4 5
รอบที่ 2 เวลา 06:15 202 02 50 7 8
รอบที่ 1 เวลา 06:00 835 35 67 2 3
ระดับความแม่นยำ 23% 15%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 65% ถูก 17 จาก 26
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 38% ถูก 20 จาก 52
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 26 ถูก/จาก 52  
สิบ-+3 24 34 ดูสูตรนี้
+สิบ+7 23 31 ดูสูตรนี้
+-6 21 27 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+1 21 27 ดูสูตรนี้
สิบ-สิบ+5 21 27 ดูสูตรนี้
สิบ+ร้อย+2 21 26 ดูสูตรนี้
ร้อย-ร้อย+4 21 25 ดูสูตรนี้
สิบ-สิบ+4 21 25 ดูสูตรนี้
ร้อย-ร้อย+5 20 25 ดูสูตรนี้
สิบ-+2 20 25 ดูสูตรนี้