336

ร้อย=3,สิบ=3,หน่วย=6
คุณใช้สูตร : ร้อย-หน่วย+
ผลทำนายรอบถัดไป
3 และ 2
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
รอบที่ 51 เวลา 18:30 336 36 69 1 0
รอบที่ 50 เวลา 18:15 273 73 96 1 0
รอบที่ 49 เวลา 18:00 899 99 09 2 3
รอบที่ 48 เวลา 17:45 755 55 83 3 2
รอบที่ 47 เวลา 17:30 649 49 65 1 2
รอบที่ 46 เวลา 17:15 110 10 83 3 2
รอบที่ 45 เวลา 17:00 689 89 31 0 1
รอบที่ 44 เวลา 16:45 141 41 30 7 6
รอบที่ 43 เวลา 16:30 037 37 72 3 4
รอบที่ 42 เวลา 16:15 562 62 69 1 0
รอบที่ 41 เวลา 16:00 071 71 62 2 3
รอบที่ 40 เวลา 15:45 371 71 34 4 3
รอบที่ 39 เวลา 15:30 317 17 96 0 1
รอบที่ 38 เวลา 15:15 393 93 61 8 7
รอบที่ 37 เวลา 15:00 109 09 09 3 2
รอบที่ 36 เวลา 14:45 679 79 55 7 8
รอบที่ 35 เวลา 14:30 750 50 94 5 6
รอบที่ 34 เวลา 14:15 904 04 50 6 7
รอบที่ 33 เวลา 14:00 862 62 97 5 6
รอบที่ 32 เวลา 13:45 500 00 93 2 3
รอบที่ 31 เวลา 13:30 866 66 40 0 1
รอบที่ 30 เวลา 13:15 020 20 12 8 9
รอบที่ 29 เวลา 13:00 981 81 40 6 5
รอบที่ 28 เวลา 12:45 379 79 72 7 8
รอบที่ 27 เวลา 12:30 922 22 54 6 7
รอบที่ 26 เวลา 12:15 690 90 44 3 4
รอบที่ 25 เวลา 12:00 653 53 08 5 6
รอบที่ 24 เวลา 11:45 853 53 27 3 4
รอบที่ 23 เวลา 11:30 350 50 92 9 8
รอบที่ 22 เวลา 11:15 099 99 95 1 0
รอบที่ 21 เวลา 11:00 041 41 51 8 9
รอบที่ 20 เวลา 10:45 890 90 17 1 2
รอบที่ 19 เวลา 10:30 685 85 35 2 1
รอบที่ 18 เวลา 10:15 486 86 54 3 4
รอบที่ 17 เวลา 10:00 996 96 28 0 1
รอบที่ 16 เวลา 09:45 515 15 50 4 3
รอบที่ 15 เวลา 09:30 125 25 50 7 6
รอบที่ 14 เวลา 09:15 128 28 93 8 7
รอบที่ 13 เวลา 09:00 169 69 83 2 1
รอบที่ 12 เวลา 08:45 587 87 93 6 7
รอบที่ 11 เวลา 08:30 731 31 99 7 8
รอบที่ 10 เวลา 08:15 740 40 04 1 2
รอบที่ 9 เวลา 08:00 746 46 34 8 7
รอบที่ 8 เวลา 07:45 129 29 49 6 7
รอบที่ 7 เวลา 07:30 781 81 69 3 2
รอบที่ 6 เวลา 07:15 447 47 45 1 0
รอบที่ 5 เวลา 07:00 374 74 29 0 1
รอบที่ 4 เวลา 06:45 777 77 58 3 4
รอบที่ 3 เวลา 06:30 592 92 64 0 1
รอบที่ 2 เวลา 06:15 363 63 56 3 2
รอบที่ 1 เวลา 06:00 255 55 13 5 6
ระดับความแม่นยำ 17% 12%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 53% ถูก 27 จาก 51
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 28% ถูก 29 จาก 102
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 51 ถูก/จาก 102  
สิบ+หน่วย+3 43 55 ดูสูตรนี้
หน่วย+สิบ+3 42 54 ดูสูตรนี้
หน่วย+สิบ+4 41 53 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย+4 41 53 ดูสูตรนี้
+ร้อย+2 41 52 ดูสูตรนี้
+ร้อย+1 38 50 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+8 36 50 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย-2 35 49 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+6 40 48 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย-8 40 48 ดูสูตรนี้