470

ร้อย=4,สิบ=7,หน่วย=0
คุณใช้สูตร : สิบ-สิบ+3
ผลทำนายรอบถัดไป
3 และ 4
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
รอบที่ 53 เวลา 19:00 470 70 79 3 4
รอบที่ 52 เวลา 18:45 437 37 76 3 4
รอบที่ 51 เวลา 18:30 336 36 69 3 4
รอบที่ 50 เวลา 18:15 273 73 96 3 4
รอบที่ 49 เวลา 18:00 899 99 09 3 4
รอบที่ 48 เวลา 17:45 755 55 83 3 4
รอบที่ 47 เวลา 17:30 649 49 65 3 4
รอบที่ 46 เวลา 17:15 110 10 83 3 4
รอบที่ 45 เวลา 17:00 689 89 31 3 4
รอบที่ 44 เวลา 16:45 141 41 30 3 4
รอบที่ 43 เวลา 16:30 037 37 72 3 4
รอบที่ 42 เวลา 16:15 562 62 69 3 4
รอบที่ 41 เวลา 16:00 071 71 62 3 4
รอบที่ 40 เวลา 15:45 371 71 34 3 4
รอบที่ 39 เวลา 15:30 317 17 96 3 4
รอบที่ 38 เวลา 15:15 393 93 61 3 4
รอบที่ 37 เวลา 15:00 109 09 09 3 4
รอบที่ 36 เวลา 14:45 679 79 55 3 4
รอบที่ 35 เวลา 14:30 750 50 94 3 4
รอบที่ 34 เวลา 14:15 904 04 50 3 4
รอบที่ 33 เวลา 14:00 862 62 97 3 4
รอบที่ 32 เวลา 13:45 500 00 93 3 4
รอบที่ 31 เวลา 13:30 866 66 40 3 4
รอบที่ 30 เวลา 13:15 020 20 12 3 4
รอบที่ 29 เวลา 13:00 981 81 40 3 4
รอบที่ 28 เวลา 12:45 379 79 72 3 4
รอบที่ 27 เวลา 12:30 922 22 54 3 4
รอบที่ 26 เวลา 12:15 690 90 44 3 4
รอบที่ 25 เวลา 12:00 653 53 08 3 4
รอบที่ 24 เวลา 11:45 853 53 27 3 4
รอบที่ 23 เวลา 11:30 350 50 92 3 4
รอบที่ 22 เวลา 11:15 099 99 95 3 4
รอบที่ 21 เวลา 11:00 041 41 51 3 4
รอบที่ 20 เวลา 10:45 890 90 17 3 4
รอบที่ 19 เวลา 10:30 685 85 35 3 4
รอบที่ 18 เวลา 10:15 486 86 54 3 4
รอบที่ 17 เวลา 10:00 996 96 28 3 4
รอบที่ 16 เวลา 09:45 515 15 50 3 4
รอบที่ 15 เวลา 09:30 125 25 50 3 4
รอบที่ 14 เวลา 09:15 128 28 93 3 4
รอบที่ 13 เวลา 09:00 169 69 83 3 4
รอบที่ 12 เวลา 08:45 587 87 93 3 4
รอบที่ 11 เวลา 08:30 731 31 99 3 4
รอบที่ 10 เวลา 08:15 740 40 04 3 4
รอบที่ 9 เวลา 08:00 746 46 34 3 4
รอบที่ 8 เวลา 07:45 129 29 49 3 4
รอบที่ 7 เวลา 07:30 781 81 69 3 4
รอบที่ 6 เวลา 07:15 447 47 45 3 4
รอบที่ 5 เวลา 07:00 374 74 29 3 4
รอบที่ 4 เวลา 06:45 777 77 58 3 4
รอบที่ 3 เวลา 06:30 592 92 64 3 4
รอบที่ 2 เวลา 06:15 363 63 56 3 4
รอบที่ 1 เวลา 06:00 255 55 13 3 4
ระดับความแม่นยำ 24% 18%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 74% ถูก 39 จาก 53
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 42% ถูก 44 จาก 106
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 53 ถูก/จาก 106  
สิบ+หน่วย+3 45 57 ดูสูตรนี้
หน่วย+สิบ+3 45 57 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย+4 43 56 ดูสูตรนี้
หน่วย+สิบ+4 42 55 ดูสูตรนี้
+ร้อย+2 43 54 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+8 39 53 ดูสูตรนี้
+ร้อย+1 40 52 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+6 43 51 ดูสูตรนี้
+หน่วย+ 37 51 ดูสูตรนี้
หน่วย+สิบ+5 39 49 ดูสูตรนี้