752

ร้อย=7,สิบ=5,หน่วย=2
คุณใช้สูตร : สิบ+หน่วย+6
ผลทำนายรอบถัดไป
3 และ 4
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
รอบที่ 23 เวลา 11:30 752 52 77 1 2
รอบที่ 22 เวลา 11:15 405 05 21 5 6
รอบที่ 21 เวลา 11:00 736 36 39 2 3
รอบที่ 20 เวลา 10:45 597 97 99 6 7
รอบที่ 19 เวลา 10:30 873 73 46 6 7
รอบที่ 18 เวลา 10:15 964 64 90 2 3
รอบที่ 17 เวลา 10:00 479 79 43 7 8
รอบที่ 16 เวลา 09:45 465 65 68 3 4
รอบที่ 15 เวลา 09:30 216 16 60 2 3
รอบที่ 14 เวลา 09:15 415 15 14 1 2
รอบที่ 13 เวลา 09:00 978 78 44 4 5
รอบที่ 12 เวลา 08:45 971 71 34 5 6
รอบที่ 11 เวลา 08:30 063 63 47 8 9
รอบที่ 10 เวลา 08:15 666 66 24 8 9
รอบที่ 9 เวลา 08:00 475 75 60 0 1
รอบที่ 8 เวลา 07:45 886 86 99 3 4
รอบที่ 7 เวลา 07:30 889 89 25 0 1
รอบที่ 6 เวลา 07:15 486 86 26 7 8
รอบที่ 5 เวลา 07:00 129 29 39 9 0
รอบที่ 4 เวลา 06:45 667 67 15 4 5
รอบที่ 3 เวลา 06:30 635 35 25 8 9
รอบที่ 2 เวลา 06:15 202 02 50 4 5
รอบที่ 1 เวลา 06:00 835 35 67 9 0
ระดับความแม่นยำ 17% 17%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 65% ถูก 15 จาก 23
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 35% ถูก 16 จาก 46
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 23 ถูก/จาก 46  
สิบ-+3 21 31 ดูสูตรนี้
สิบ+ร้อย+1 19 24 ดูสูตรนี้
สิบ-สิบ+5 19 24 ดูสูตรนี้
+-6 19 24 ดูสูตรนี้
+-7 18 24 ดูสูตรนี้
-+7 18 24 ดูสูตรนี้
สิบ-สิบ+4 19 23 ดูสูตรนี้
+-5 19 23 ดูสูตรนี้
สิบ+ร้อย+2 18 23 ดูสูตรนี้
สิบ-สิบ+6 17 23 ดูสูตรนี้