186

ร้อย=1,สิบ=8,หน่วย=6
คุณใช้สูตร : ร้อย+ร้อย+7
ผลทำนายรอบถัดไป
9 และ 0
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
รอบที่ 10 เวลา 08:15 186 86 31 5 6
รอบที่ 9 เวลา 08:00 455 55 68 9 0
รอบที่ 8 เวลา 07:45 661 61 18 7 8
รอบที่ 7 เวลา 07:30 557 57 77 7 8
รอบที่ 6 เวลา 07:15 558 58 68 9 0
รอบที่ 5 เวลา 07:00 140 40 09 7 8
รอบที่ 4 เวลา 06:45 018 18 32 1 2
รอบที่ 3 เวลา 06:30 730 30 49 3 4
รอบที่ 2 เวลา 06:15 394 94 46 3 4
รอบที่ 1 เวลา 06:00 391 91 37 3 4
ระดับความแม่นยำ 25% 25%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 70% ถูก 7 จาก 10
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 50% ถูก 10 จาก 20
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 10 ถูก/จาก 20  
สิบ+สิบ+6 10 11 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย-7 9 11 ดูสูตรนี้
-ร้อย+9 9 11 ดูสูตรนี้
หน่วย+ร้อย-7 9 11 ดูสูตรนี้
+ร้อย- 8 11 ดูสูตรนี้
หน่วย+ร้อย-8 8 11 ดูสูตรนี้
+ร้อย+ 8 11 ดูสูตรนี้
หน่วย-ร้อย-4 9 10 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย-6 8 10 ดูสูตรนี้
สิบ-ร้อย-9 8 10 ดูสูตรนี้