897

ร้อย=8,สิบ=9,หน่วย=7
คุณใช้สูตร : ร้อย+ร้อย+7
ผลทำนายรอบถัดไป
3 และ 4
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
รอบที่ 26 เวลา 12:15 897 97 83 7 8
รอบที่ 25 เวลา 12:00 054 54 94 5 6
รอบที่ 24 เวลา 11:45 471 71 70 9 0
รอบที่ 23 เวลา 11:30 606 06 38 3 4
รอบที่ 22 เวลา 11:15 390 90 61 7 8
รอบที่ 21 เวลา 11:00 084 84 53 1 2
รอบที่ 20 เวลา 10:45 285 85 20 5 6
รอบที่ 19 เวลา 10:30 939 39 45 5 6
รอบที่ 18 เวลา 10:15 437 37 38 3 4
รอบที่ 17 เวลา 10:00 885 85 43 1 2
รอบที่ 16 เวลา 09:45 205 05 45 9 0
รอบที่ 15 เวลา 09:30 642 42 64 9 0
รอบที่ 14 เวลา 09:15 670 70 91 3 4
รอบที่ 13 เวลา 09:00 378 78 67 3 4
รอบที่ 12 เวลา 08:45 804 04 66 3 4
รอบที่ 11 เวลา 08:30 349 49 20 5 6
รอบที่ 10 เวลา 08:15 448 48 16 3 4
รอบที่ 9 เวลา 08:00 349 49 01 1 2
รอบที่ 8 เวลา 07:45 235 35 30 1 2
รอบที่ 7 เวลา 07:30 237 37 77 7 8
รอบที่ 6 เวลา 07:15 013 13 00 3 4
รอบที่ 5 เวลา 07:00 801 01 55 3 4
รอบที่ 4 เวลา 06:45 820 20 32 5 6
รอบที่ 3 เวลา 06:30 956 56 85 9 0
รอบที่ 2 เวลา 06:15 603 03 47 3 4
รอบที่ 1 เวลา 06:00 837 37 27 3 4
ระดับความแม่นยำ 25% 15%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 69% ถูก 18 จาก 26
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 40% ถูก 21 จาก 52
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 26 ถูก/จาก 52  
ร้อย-หน่วย+6 23 29 ดูสูตรนี้
สิบ-สิบ+3 22 29 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย+ 20 28 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย- 20 28 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย+5 22 27 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+1 22 27 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย+ 21 27 ดูสูตรนี้
+หน่วย+8 21 27 ดูสูตรนี้
สิบ-หน่วย- 19 27 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+ 20 26 ดูสูตรนี้