692

ร้อย=6,สิบ=9,หน่วย=2
คุณใช้สูตร : ร้อย-หน่วย-6
ผลทำนายรอบถัดไป
2 และ 1
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
รอบที่ 20 เวลา 10:45 692 92 19 8 7
รอบที่ 19 เวลา 10:30 426 26 77 5 4
รอบที่ 18 เวลา 10:15 483 83 34 3 2
รอบที่ 17 เวลา 10:00 562 62 34 6 5
รอบที่ 16 เวลา 09:45 414 14 50 2 1
รอบที่ 15 เวลา 09:30 177 77 86 5 4
รอบที่ 14 เวลา 09:15 170 70 08 7 6
รอบที่ 13 เวลา 09:00 283 83 39 7 6
รอบที่ 12 เวลา 08:45 324 24 59 7 6
รอบที่ 11 เวลา 08:30 526 26 82 5 4
รอบที่ 10 เวลา 08:15 312 12 61 2 1
รอบที่ 9 เวลา 08:00 208 08 71 6 5
รอบที่ 8 เวลา 07:45 777 77 29 3 2
รอบที่ 7 เวลา 07:30 552 52 94 7 6
รอบที่ 6 เวลา 07:15 061 61 07 2 1
รอบที่ 5 เวลา 07:00 339 39 17 5 4
รอบที่ 4 เวลา 06:45 211 11 17 5 4
รอบที่ 3 เวลา 06:30 988 88 83 8 7
รอบที่ 2 เวลา 06:15 325 25 66 2 1
รอบที่ 1 เวลา 06:00 905 05 76 0 9
ระดับความแม่นยำ 20% 18%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 60% ถูก 12 จาก 20
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 38% ถูก 15 จาก 40
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 20 ถูก/จาก 40  
หน่วย-สิบ+ 16 26 ดูสูตรนี้
หน่วย-สิบ- 16 26 ดูสูตรนี้
สิบ+ร้อย+3 16 21 ดูสูตรนี้
หน่วย-สิบ-7 16 21 ดูสูตรนี้
สิบ+ร้อย+7 15 21 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+7 15 21 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+ 14 21 ดูสูตรนี้
หน่วย-สิบ+1 17 20 ดูสูตรนี้
สิบ-หน่วย+6 15 20 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+3 15 20 ดูสูตรนี้