008

ร้อย=0,สิบ=0,หน่วย=8
คุณใช้สูตร :
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
รอบที่ 15 เวลา 09:30 008 08 65 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 14 เวลา 09:15 770 70 27 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 13 เวลา 09:00 281 81 34 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 12 เวลา 08:45 673 73 22 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 11 เวลา 08:30 939 39 64 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 10 เวลา 08:15 043 43 23 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 9 เวลา 08:00 133 33 60 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 8 เวลา 07:45 245 45 22 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 7 เวลา 07:30 763 63 19 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 6 เวลา 07:15 762 62 73 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 5 เวลา 07:00 273 73 04 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 4 เวลา 06:45 019 19 59 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 3 เวลา 06:30 705 05 31 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 2 เวลา 06:15 310 10 08 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 1 เวลา 06:00 924 24 77 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ระดับความแม่นยำ 0% 0%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 15
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 30
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 15 ถูก/จาก 30  
-สิบ+ 13 19 ดูสูตรนี้
+สิบ+9 13 19 ดูสูตรนี้
หน่วย-ร้อย+2 15 18 ดูสูตรนี้
ร้อย-ร้อย+2 13 18 ดูสูตรนี้
สิบ-สิบ+2 13 18 ดูสูตรนี้
หน่วย-ร้อย+1 13 17 ดูสูตรนี้
ร้อย-ร้อย-4 12 16 ดูสูตรนี้
สิบ-สิบ+3 12 16 ดูสูตรนี้
+หน่วย+ 12 16 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย-3 11 16 ดูสูตรนี้