810

ร้อย=8,สิบ=1,หน่วย=0
คุณใช้สูตร :
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
รอบที่ 25 เวลา 12:00 810 10 56 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 24 เวลา 11:45 511 11 28 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 23 เวลา 11:30 752 52 77 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 22 เวลา 11:15 405 05 21 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 21 เวลา 11:00 736 36 39 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 20 เวลา 10:45 597 97 99 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 19 เวลา 10:30 873 73 46 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 18 เวลา 10:15 964 64 90 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 17 เวลา 10:00 479 79 43 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 16 เวลา 09:45 465 65 68 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 15 เวลา 09:30 216 16 60 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 14 เวลา 09:15 415 15 14 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 13 เวลา 09:00 978 78 44 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 12 เวลา 08:45 971 71 34 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 11 เวลา 08:30 063 63 47 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 10 เวลา 08:15 666 66 24 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 9 เวลา 08:00 475 75 60 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 8 เวลา 07:45 886 86 99 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 7 เวลา 07:30 889 89 25 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 6 เวลา 07:15 486 86 26 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 5 เวลา 07:00 129 29 39 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 4 เวลา 06:45 667 67 15 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 3 เวลา 06:30 635 35 25 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 2 เวลา 06:15 202 02 50 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
รอบที่ 1 เวลา 06:00 835 35 67 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ระดับความแม่นยำ 0% 0%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 25
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 50
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 25 ถูก/จาก 50  
สิบ-+3 23 33 ดูสูตรนี้
+สิบ+7 22 30 ดูสูตรนี้
สิบ-สิบ+4 21 25 ดูสูตรนี้
ร้อย-ร้อย+4 21 25 ดูสูตรนี้
สิบ-สิบ+5 20 25 ดูสูตรนี้
+-6 20 25 ดูสูตรนี้
ร้อย-ร้อย+5 20 25 ดูสูตรนี้
สิบ-สิบ+6 19 25 ดูสูตรนี้
สิบ+ร้อย+1 19 24 ดูสูตรนี้
สิบ+ร้อย+2 19 24 ดูสูตรนี้