ยี่กี มาวินเบท รอบที่ 20
ทำนายเลขเด็ด งวดถัดไป
รอผลทำนายรอบถัดไป
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี มาวินเบท
ประจำงวด บน ล่าง เลขเด็ด
จับยี่กี รอบที่ 19 69 44 56 57 53 54 67 63 64 73 74 34
จับยี่กี รอบที่ 18 20 29 89 80 86 87 90 96 97 06 07 67
จับยี่กี รอบที่ 17 83 56 89 80 86 87 90 96 97 06 07 67
จับยี่กี รอบที่ 16 44 92 67 68 64 65 78 74 75 84 85 45
จับยี่กี รอบที่ 15 99 52 01 02 08 09 12 18 19 28 29 89
จับยี่กี รอบที่ 14 52 08 89 8086 87 90 96 97 06 07 67
จับยี่กี รอบที่ 13 37 24 67 68 64 65 78 74 75 84 85 45
จับยี่กี รอบที่ 12 96 17 23 24 20 21 34 30 31 40 41 01
จับยี่กี รอบที่ 11 54 04 10 14 11 0401 41
จับยี่กี รอบที่ 10 05 33 67 68 62 78 72 82
จับยี่กี รอบที่ 9 15 54 56 5457 64 67 47
จับยี่กี รอบที่ 8 60 77 34 30 31 32 40 41 42 01 02 12
จับยี่กี รอบที่ 7 49 64 34 39 30 31 32 4940 41 42 90 91 92 01 02 12
จับยี่กี รอบที่ 6 84 17 23 24 25 27 34 35 37 45 47 57
จับยี่กี รอบที่ 5 34 97 12 13 14 15 23 24 25 3435 45
จับยี่กี รอบที่ 4 35 69 23 24 21 20 34 31 30 41 40 10
จับยี่กี รอบที่ 3 02 92 01 0207 12 17 27
จับยี่กี รอบที่ 2 24 30 78 79 75 76 89 85 86 95 96 56
จับยี่กี รอบที่ 1 85 58 34 35 37 45 47 57