ยี่กี มาวินเบท รอบที่ 31
ทำนายเลขเด็ด งวดถัดไป
6 5
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี มาวินเบท
ประจำงวด 3บน บน ล่าง เลขเด็ด
จับยี่กี รอบที่ 30 960 60 24 2 1
จับยี่กี รอบที่ 29 694 94 65 8 7
จับยี่กี รอบที่ 28 433 33 62 1 0
จับยี่กี รอบที่ 27 356 56 30 9 0
จับยี่กี รอบที่ 26 683 83 98 2 3
จับยี่กี รอบที่ 25 004 04 13 3 4
จับยี่กี รอบที่ 24 650 50 50 7 8
จับยี่กี รอบที่ 23 218 18 02 2 3
จับยี่กี รอบที่ 22 068 68 79 4 5
จับยี่กี รอบที่ 21 179 79 12 8 9
จับยี่กี รอบที่ 20 382 82 26 2 3
จับยี่กี รอบที่ 19 713 13 74 2 3
จับยี่กี รอบที่ 18 513 13 76 9 0
จับยี่กี รอบที่ 17 383 83 38 8 9
จับยี่กี รอบที่ 16 882 82 57 4 5
จับยี่กี รอบที่ 15 151 51 15 7 8
จับยี่กี รอบที่ 14 445 45 02 4 5
จับยี่กี รอบที่ 13 651 51 98 4 5
จับยี่กี รอบที่ 12 288 88 86 8 9
จับยี่กี รอบที่ 11 791 91 00 1 2
จับยี่กี รอบที่ 10 603 03 41 5 6
จับยี่กี รอบที่ 9 943 43 16 2 3
จับยี่กี รอบที่ 8 795 95 45 7 8
จับยี่กี รอบที่ 7 109 09 47 4 5
จับยี่กี รอบที่ 6 933 33 80 3 4
จับยี่กี รอบที่ 5 169 69 89 4 5
จับยี่กี รอบที่ 4 679 79 53 0 1
จับยี่กี รอบที่ 3 648 48 36 1 2
จับยี่กี รอบที่ 2 567 67 03 6 7
จับยี่กี รอบที่ 1 971 71 58 8 9