ยี่กี มาวินเบท รอบที่ 27
ทำนายเลขเด็ด งวดถัดไป
รอผลทำนายรอบถัดไป
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี มาวินเบท
ประจำงวด 3บน บน ล่าง เลขเด็ด
จับยี่กี รอบที่ 26 704 04 26 4 5
จับยี่กี รอบที่ 25 422 22 29 2 3
จับยี่กี รอบที่ 24 226 26 69 2 1
จับยี่กี รอบที่ 23 003 03 25 1 2
จับยี่กี รอบที่ 22 497 97 55 0 1
จับยี่กี รอบที่ 21 119 19 31 7 8
จับยี่กี รอบที่ 20 457 57 80 9 0
จับยี่กี รอบที่ 19 569 69 44 5 6
จับยี่กี รอบที่ 18 520 20 29 8 9
จับยี่กี รอบที่ 17 283 83 56 8 9
จับยี่กี รอบที่ 16 644 44 92 6 7
จับยี่กี รอบที่ 15 999 99 52 0 1
จับยี่กี รอบที่ 14 752 52 08 8 9
จับยี่กี รอบที่ 13 737 37 24 6 7
จับยี่กี รอบที่ 12 996 96 17 2 3
จับยี่กี รอบที่ 11 954 54 04 1 0
จับยี่กี รอบที่ 10 105 05 33 6 7
จับยี่กี รอบที่ 9 715 15 54 5 6
จับยี่กี รอบที่ 8 160 60 77 3 4
จับยี่กี รอบที่ 7 849 49 64 3 4
จับยี่กี รอบที่ 6 384 84 17 2 3
จับยี่กี รอบที่ 5 334 34 97 1 2
จับยี่กี รอบที่ 4 335 35 69 2 3
จับยี่กี รอบที่ 3 102 02 92 0 1
จับยี่กี รอบที่ 2 124 24 30 7 8
จับยี่กี รอบที่ 1 985 85 58 3 4