ยี่กี LottoVIP รอบที่ 33
ทำนายเลขเด็ด งวดถัดไป
3 4
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี LottoVIP
ประจำงวด 3บน บน ล่าง เลขเด็ด
รอบที่ 32 เวลา 13:45 263 63 92 1 2
รอบที่ 31 เวลา 13:30 113 13 95 5 6
รอบที่ 30 เวลา 13:15 465 65 61 5 6
รอบที่ 29 เวลา 13:00 592 92 11 0 1
รอบที่ 28 เวลา 12:45 133 33 23 6 7
รอบที่ 27 เวลา 12:30 502 02 05 1 2
รอบที่ 26 เวลา 12:15 198 98 22 0 1
รอบที่ 25 เวลา 12:00 451 51 16 4 5
รอบที่ 24 เวลา 11:45 828 28 91 9 0
รอบที่ 23 เวลา 11:30 578 78 04 8 9
รอบที่ 22 เวลา 11:15 595 95 03 6 7
รอบที่ 21 เวลา 11:00 111 11 39 0 1
รอบที่ 20 เวลา 10:45 988 88 71 2 1
รอบที่ 19 เวลา 10:30 184 84 65 4 5
รอบที่ 18 เวลา 10:15 417 17 58 5 4
รอบที่ 17 เวลา 10:00 131 31 03 2 1
รอบที่ 16 เวลา 09:45 045 45 86 0 1
รอบที่ 15 เวลา 09:30 631 31 01 6 5
รอบที่ 14 เวลา 09:15 180 80 18 7 8
รอบที่ 13 เวลา 09:00 324 24 46 6 7
รอบที่ 12 เวลา 08:45 194 94 96 8 9
รอบที่ 11 เวลา 08:30 550 50 66 2 1
รอบที่ 10 เวลา 08:15 306 06 20 1 2
รอบที่ 9 เวลา 08:00 870 70 72 1 2
รอบที่ 8 เวลา 07:45 858 58 96 8 9
รอบที่ 7 เวลา 07:30 895 95 99 2 3
รอบที่ 6 เวลา 07:15 057 57 92 9 0
รอบที่ 5 เวลา 07:00 494 94 39 4 5
รอบที่ 4 เวลา 06:45 211 11 29 0 1
รอบที่ 3 เวลา 06:30 282 82 07 5 6
รอบที่ 2 เวลา 06:15 398 98 35 0 1
รอบที่ 1 เวลา 06:00 248 48 13 1 2