ยี่กี LottoVIP รอบที่ 65
ทำนายเลขเด็ด งวดถัดไป
7 8
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี LottoVIP
ประจำงวด 3บน บน ล่าง เลขเด็ด
รอบที่ 64 เวลา 21:45 832 32 35 7 8
รอบที่ 63 เวลา 21:30 493 93 55 7 8
รอบที่ 62 เวลา 21:15 698 98 98 6 7
รอบที่ 61 เวลา 21:00 130 30 86 1 2
รอบที่ 60 เวลา 20:45 818 18 36 3 4
รอบที่ 59 เวลา 20:30 338 38 11 6 7
รอบที่ 58 เวลา 20:15 912 12 25 6 7
รอบที่ 57 เวลา 20:00 262 62 66 8 9
รอบที่ 56 เวลา 19:45 331 31 96 8 9
รอบที่ 55 เวลา 19:30 977 77 47 5 6
รอบที่ 54 เวลา 19:15 066 66 79 5 6
รอบที่ 53 เวลา 19:00 475 75 91 4 5
รอบที่ 52 เวลา 18:45 678 78 71 6 7
รอบที่ 51 เวลา 18:30 033 33 31 6 7
รอบที่ 50 เวลา 18:15 868 68 71 2 3
รอบที่ 49 เวลา 18:00 852 52 22 3 4
รอบที่ 48 เวลา 17:45 154 54 70 4 5
รอบที่ 47 เวลา 17:30 557 57 78 4 5
รอบที่ 46 เวลา 17:15 264 64 06 4 5
รอบที่ 45 เวลา 17:00 931 31 60 8 9
รอบที่ 44 เวลา 16:45 735 35 42 1 0
รอบที่ 43 เวลา 16:30 007 07 38 3 4
รอบที่ 42 เวลา 16:15 407 07 06 7 8
รอบที่ 41 เวลา 16:00 534 34 92 5 6
รอบที่ 40 เวลา 15:45 293 93 50 7 8
รอบที่ 39 เวลา 15:30 605 05 79 7 8
รอบที่ 38 เวลา 15:15 534 34 48 3 4
รอบที่ 37 เวลา 15:00 669 69 01 0 1
รอบที่ 36 เวลา 14:45 410 10 71 6 7
รอบที่ 35 เวลา 14:30 272 72 14 3 4
รอบที่ 34 เวลา 14:15 083 83 21 8 9
รอบที่ 33 เวลา 14:00 144 44 98 8 9
รอบที่ 32 เวลา 13:45 137 37 12 8 9
รอบที่ 31 เวลา 13:30 149 49 74 8 9
รอบที่ 30 เวลา 13:15 462 62 02 3 4
รอบที่ 29 เวลา 13:00 366 66 30 3 4
รอบที่ 28 เวลา 12:45 295 95 95 7 8
รอบที่ 27 เวลา 12:30 170 70 03 6 7
รอบที่ 26 เวลา 12:15 919 19 93 5 6
รอบที่ 25 เวลา 12:00 637 37 81 1 2
รอบที่ 24 เวลา 11:45 530 30 21 7 8
รอบที่ 23 เวลา 11:30 504 04 70 7 8
รอบที่ 22 เวลา 11:15 342 42 03 5 6
รอบที่ 21 เวลา 11:00 192 92 74 7 8
รอบที่ 20 เวลา 10:45 372 72 73 6 7
รอบที่ 19 เวลา 10:30 292 92 12 2 1
รอบที่ 18 เวลา 10:15 139 39 67 4 5
รอบที่ 17 เวลา 10:00 880 80 15 4 5
รอบที่ 16 เวลา 09:45 880 80 23 7 8
รอบที่ 15 เวลา 09:30 281 81 09 4 5
รอบที่ 14 เวลา 09:15 719 19 12 8 9
รอบที่ 13 เวลา 09:00 462 62 10 3 4
รอบที่ 12 เวลา 08:45 952 52 91 4 5
รอบที่ 11 เวลา 08:30 668 68 68 5 6
รอบที่ 10 เวลา 08:15 021 21 20 5 6
รอบที่ 9 เวลา 08:00 758 58 69 3 4
รอบที่ 8 เวลา 07:45 850 50 71 0 1
รอบที่ 7 เวลา 07:30 497 97 42 0 1
รอบที่ 6 เวลา 07:15 783 83 82 6 7
รอบที่ 5 เวลา 07:00 373 73 99 9 0
รอบที่ 4 เวลา 06:45 734 34 05 1 2
รอบที่ 3 เวลา 06:30 691 91 27 3 4
รอบที่ 2 เวลา 06:15 093 93 22 6 7
รอบที่ 1 เวลา 06:00 717 17 34 9 8