ยี่กี HUAY รอบที่ 25
ทำนายเลขเด็ด งวดถัดไป
5 6
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3บน บน ล่าง เลขเด็ด
รอบที่ 24 เวลา 11:45 471 71 70 8 9
รอบที่ 23 เวลา 11:30 606 06 38 1 2
รอบที่ 22 เวลา 11:15 390 90 61 2 3
รอบที่ 21 เวลา 11:00 084 84 53 5 6
รอบที่ 20 เวลา 10:45 285 85 20 2 3
รอบที่ 19 เวลา 10:30 939 39 45 8 9
รอบที่ 18 เวลา 10:15 437 37 38 7 8
รอบที่ 17 เวลา 10:00 885 85 43 8 9
รอบที่ 16 เวลา 09:45 205 05 45 9 0
รอบที่ 15 เวลา 09:30 642 42 64 7 8
รอบที่ 14 เวลา 09:15 670 70 91 6 7
รอบที่ 13 เวลา 09:00 378 78 67 5 6
รอบที่ 12 เวลา 08:45 804 04 66 4 5
รอบที่ 11 เวลา 08:30 349 49 20 5 6
รอบที่ 10 เวลา 08:15 448 48 16 0 1
รอบที่ 9 เวลา 08:00 349 49 01 0 1
รอบที่ 8 เวลา 07:45 235 35 30 8 7
รอบที่ 7 เวลา 07:30 237 37 77 1 2
รอบที่ 6 เวลา 07:15 013 13 00 1 2
รอบที่ 5 เวลา 07:00 801 01 55 9 0
รอบที่ 4 เวลา 06:45 820 20 32 8 9
รอบที่ 3 เวลา 06:30 956 56 85 3 4
รอบที่ 2 เวลา 06:15 603 03 47 7 8
รอบที่ 1 เวลา 06:00 837 37 27 7 8